Psaltaren 60
Svenska (1917)
1För sångmästaren, efter »Vittnesbördets lilja»; en sång, till att inläras; av David, (2) när han var i fejd med Aram-Naharaim och Aram-Soba, och Joab kom tillbaka och slog edoméerna i Saltdalen, tolv tusen man. (3) Gud, du har förkastat och förskingrat oss, du har varit vred; upprätta oss igen.

2Du har kommit jorden att bäva och rämna; hela nu dess revor, ty den vacklar.

3Du har låtit ditt folk se hårda ting, du har iskänkt åt oss rusande vin.

4Men åt dem som frukta dig gav du ett baner, dit de kunde samla sig för att undfly bågen. Sela.

5På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra oss.

6Gud har talat i sin helgedom: »Jag skall triumfera, jag skall utskifta Sikem och skall avmäta Suckots dal.

7Mitt är Gilead, och mitt är Manasse, Efraim är mitt huvuds värn, Juda min härskarstav;

8Moab är mitt tvagningskärl, på Edom kastar jag min sko; höj jubelrop till min ära, du filistéernas land.»

9Vem skall föra mig till den fasta staden, vem leder mig till Edom?

10Har icke du, o Gud, förkastat oss, så att du ej drager ut med våra härar, o Gud?

11Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.

12Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; han skall förtrampa våra ovänner.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 59
Top of Page
Top of Page