Matteus 15
Svenska (1917)
1Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade: 2»Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.» 3Men han svarade och sade till dem: »Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull? 4Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.' 5Men I sägen, att om någon säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom offergåva', då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder. 6I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull. 7I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade:

8'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;

9och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'»

10Och han kallade folket till sig och sade till dem: »Hören och förstån. 11Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.»

12Då trädde hans lärjungar fram och sade till honom: »Vet du, att när fariséerna hörde det du nu sade, var det för dem en stötesten?» 13Men han svarade och sade: »Var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna. 14Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.»

15Då tog Petrus till orda och sade till honom: »Uttyd för oss detta bildliga tal.» 16Han sade: »Ären då också I ännu utan förstånd? 17Insen I icke att allt som går in i munnen, det går ned i buken och har sin naturliga utgång? 18Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan. 19Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse. 20Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan.»

21Och Jesus begav sig bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyrus och Sidon. 22Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.» 23Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bådo honom och sade: »Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande.» 24Han svarade och sade: »Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.» 25Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: »Herre, hjälp mig.» 26Då svarade han och sade: »Det är otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna.» 27Hon sade: »Ja, Herre. Också äta ju hundarna allenast av de smulor som falla ifrån deras herrars bord.» 28Då svarade Jesus och sade till henne: »O kvinna, din tro är stor. Ske dig såsom du vill.» Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.

29Men Jesus gick därifrån vidare och kom till Galileiska sjön. Och han gick upp på berget och satte sig där. 30Då kom mycket folk till honom, och de hade med sig halta, blinda, dövstumma, lytta och många andra; dem lade de ned för hans fötter, och han botade dem, 31så att folket förundrade sig, när de funno dövstumma tala, lytta vara friska och färdiga, halta gå och blinda se. Och man prisade Israels Gud.

32Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: »Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.» 33Då sade lärjungarna till honom: »Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?» 34Jesus frågade dem: »Huru många bröd haven I?» De svarade: »Sju, och därtill några få småfiskar.» 35Då tillsade han folket att lägra sig på marken. 36Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket. 37Så åto de alla och blevo mätta. Och de överblivna styckena samlade man sedan upp, sju korgar fulla. 38Men de som hade ätit voro fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.

39Sedan lät han folket skiljas åt och steg i båten och for till Magadans område.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 14
Top of Page
Top of Page