Romabrevet 1:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Dansk (1917 / 1931)
Thi hans usynlige Væsen, baade hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstaas af hans Gerninger, saa at de have ingen Undskyldning.

Norsk (1930)
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,

King James Bible
For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

English Revised Version
For the invisible things of him since the creation of the world are clearly seen, being perceived through the things that are made, even his everlasting power and divinity; that they may be without excuse:
Treasury i Bibeln Kunskap

For the.

Johannes 1:18
Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.

Kolosserbrevet 1:15
i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

Hebreerbrevet 11:27
Genom tron övergav han Egypten, utan att låta förskräcka sig av konungens vrede; ty därigenom att han likasom såg den Osynlige kunde han härda ut.

from the.

Romabrevet 1:19
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

5 Mosebok 4:19
Och när du lyfter dina ögon upp till himmelen och ser solen, månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, då må du icke heller låta förföra dig att tillbedja dem och tjäna dem; ty HERREN, din Gud, har givit dem åt alla folk under hela himmelen till deras del.

Job 31:26-28
Hände det, när jag såg solljuset, huru det sken, och månen, huru härligt den gick fram,…

Psaltaren 8:3
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,

Psaltaren 33:6-9
Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.…

Psaltaren 104:5,31
Du grundade jorden på hennes fästen, så att hon icke vacklar till evig tid.…

Psaltaren 119:90
Från släkte till släkte varar din trofasthet; du har grundat jorden, och den består.

Psaltaren 139:13
Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.

Psaltaren 148:8-12
eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind, som uträttar hans befallning,…

Matteus 5:45
och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

even his.

Romabrevet 16:26
men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --

1 Mosebok 21:33
Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.

5 Mosebok 33:27
En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.

Psaltaren 90:2
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Jesaja 9:6
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Jesaja 26:4
Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa.

Jesaja 40:26
Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

Hebreerbrevet 9:14
huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

Godhead.

Apostagärningarna 17:29
Äro vi nu av Guds släkt, så böra vi icke mena att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat genom mänsklig konst och uppfinning.

Kolosserbrevet 2:9
Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,

so that they are.

Romabrevet 2:1,15
Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt.…

Johannes 15:22
Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.

without.

Apostagärningarna 22:1
»Bröder och fäder, hören vad jag nu inför eder vill tala till mitt försvar.»

*Gr:

Länkar
Romabrevet 1:20 InterRomabrevet 1:20 FlerspråkigRomanos 1:20 SpanskaRomains 1:20 FranskaRoemer 1:20 TyskaRomabrevet 1:20 KinesiskaRomans 1:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
19Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. 20Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt. 21Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Job 12:7
Men fråga du boskapen, den må undervisa dig, och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig;

Psaltaren 19:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;

Jeremia 5:21
Hör detta, du dåraktiga och oförståndiga folk, I som haven ögon, men icke sen, I som haven öron, men icke hören.

Jeremia 51:15
Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.

Markus 10:6
Men redan vid världens begynnelse 'gjorde Gud dem till man och kvinna'.

Romabrevet 2:1
Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt.

1 Korinthierbrevet 1:20
Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?

Romabrevet 1:19
Överst på sidan
Överst på sidan