Romabrevet 1:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty jag längtar efter att se eder, för att jag må kunna meddela eder någon andlig nådegåva till att styrka eder;

Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg længes efter at se eder, for at jeg kunde meddele eder nogen aandelig Naadegave, for at I maatte styrkes,

Norsk (1930)
For jeg lenges efter å se eder, så jeg kunde la eder få del med mig i nogen åndelig nådegave, forat I kunde styrkes,

King James Bible
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;

English Revised Version
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
Treasury i Bibeln Kunskap

I long.

Romabrevet 15:23,32
Men då jag nu icke mer har något att uträtta i dessa trakter och under ganska många år har längtat efter att komma till eder,…

1 Mosebok 31:30
Och då du nu äntligen ville fara, eftersom du längtade så mycket till din faders hus, varför skulle du stjäla mina gudar?»

2 Samuelsbokem 13:39
Och konung David avstod ifrån att draga ut mot Absalom, ty han tröstade sig över att Amnon var död.

2 Samuelsbokem 23:15
Och David greps av lystnad och sade: »Ack att någon ville giva mig vatten att dricka från brunnen vid Bet-Lehems stadsport!»

2 Korinthierbrevet 9:14
De skola ock själva bedja för eder och längta efter eder, för den Guds nåds skull, som i så översvinnligen rikt mått beskäres eder.

Filipperbrevet 1:8
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek.

Filipperbrevet 2:26
Ty han längtar efter eder alla och har ingen ro, därför att I haven hört honom vara sjuk.

Filipperbrevet 4:1
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

that.

Romabrevet 15:29
Och jag vet, att när jag kommer till eder, kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått.

Apostagärningarna 8:15-19
Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå helig ande;…

Apostagärningarna 19:6
Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade.

1 Korinthierbrevet 12:1-11
Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig.…

2 Korinthierbrevet 11:4
Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

Galaterbrevet 3:2-5
Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro?…

Efesierbrevet 4:8-12
Därför heter det: »Han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor.»…

to the.

Romabrevet 16:25
Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

2 Krönikeboken 20:20
Men bittida följande morgon drogo de ut till Tekoas öken. Och när de drogo ut, trädde Josafat fram och sade: »Hören mig, I av Juda och I Jerusalems invånare. Haven tro på HERREN, eder Gud, så skolen I hava ro. Och tron på hans profeter, så skolen I bliva lyckosamma.»

Apostagärningarna 16:5
Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för var dag.

2 Korinthierbrevet 1:21
Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud,

1 Thessalonikerbr. 3:2,13
och sände åstad Timoteus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus, för att han skulle styrka och uppmuntra eder i eder tro,…

2 Thessalonikerbr. 2:17
han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

2 Thessalonikerbr. 3:3
Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda.

Hebreerbrevet 13:9
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

1 Petrusbrevet 5:10,12
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.…

2 Petrusbrevet 1:12
Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som har kommit till eder.

2 Petrusbrevet 3:17,18
Då I nu således, mina älskade, haven fått veta detta i förväg, så tagen eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora edert fäste.…

Länkar
Romabrevet 1:11 InterRomabrevet 1:11 FlerspråkigRomanos 1:11 SpanskaRomains 1:11 FranskaRoemer 1:11 TyskaRomabrevet 1:11 KinesiskaRomans 1:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
10och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill. 11Ty jag längtar efter att se eder, för att jag må kunna meddela eder någon andlig nådegåva till att styrka eder; 12jag menar: för att jag i eder krets må tillsammans med eder få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, eder och min.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 19:21
Efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse, att över Macedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sade: »Sedan jag har varit där, måste jag ock se Rom.»

Romabrevet 1:12
jag menar: för att jag i eder krets må tillsammans med eder få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, eder och min.

Romabrevet 15:23
Men då jag nu icke mer har något att uträtta i dessa trakter och under ganska många år har längtat efter att komma till eder,

2 Korinthierbrevet 1:15
Och i denna tillförsikt tänkte jag komma först till eder, för att I skullen få ännu ett kärleksbevis.

Romabrevet 1:10
Överst på sidan
Överst på sidan