Psaltaren 68:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
de faderlösas fader och änkors försvarare, Gud i sin heliga boning,

Dansk (1917 / 1931)
faderløses Fader, Enkers Værge, Gud i hans hellige Bolig,

Norsk (1930)
Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.

King James Bible
A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.

English Revised Version
A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Treasury i Bibeln Kunskap

A father

Psaltaren 10:14,18
Du har ju sett det, ty du giver akt på olycka och jämmer, för att taga det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak; du blev den faderlöses hjälpare.…

Psaltaren 82:3,4
Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.…

Psaltaren 146:9
HERREN bevarar främlingar, faderlösa och änkor uppehåller han; men de ogudaktigas väg vänder han i villa.

Job 31:16,17
Har jag vägrat de arma vad de begärde eller låtit änkans ögon försmäkta?…

Jeremia 49:11
Bekymra dig ej om dina faderlösa, jag vill behålla dem vid liv; och må dina änkor förtrösta på mig.

Hosea 14:3
Hos Assur skola vi ej mer söka vår frälsning, vi skola icke vidare stiga till häst. våra händers verk skola vi icke mer kalla för vår Gud. Ty hos dig är det som den faderlöse undfår barmhärtighet.»

a judge

Psaltaren 72:2,4
Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.…

5 Mosebok 10:18
som skaffar den faderlöse och änkan rätt, och som älskar främlingen och giver honom mat och kläder.

Job 29:12,13
ty jag räddade den betryckte som ropade, och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade.…

Jesaja 1:23
Dina styresmän äro upprorsmän och tjuvars stallbröder. Alla älskar de mutor och fara efter vinning. Den faderlöse skaffa de icke rätt, och änkans sak kommer icke inför dem.

Jeremia 5:28
För sina ogärningar veta de icke av någon gräns, de hålla icke rätten vid makt, icke den faderlöses rätt, till att främja den; och i den fattiges sak fälla de icke rätt dom.

Lukas 18:2-7
Han sade: »I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa.…

Efesierbrevet 5:1
Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,

in his

Psaltaren 33:14
Från sin boning blickade han ned till alla dem som bo på jorden,

2 Krönikeboken 6:2
Men jag har byggt ett hus till boning åt dig och berett en plats där du må förbliva till evig tid.»

2 Krönikeboken 30:27
Och de levitiska prästerna stodo upp och välsignade folket, och deras röst blev hörd, och deras bön kom till himmelen, hans heliga boning.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

Apostagärningarna 7:48,49
Dock, den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer, ty det är såsom profeten säger:…

Länkar
Psaltaren 68:5 InterPsaltaren 68:5 FlerspråkigSalmos 68:5 SpanskaPsaume 68:5 FranskaPsalm 68:5 TyskaPsaltaren 68:5 KinesiskaPsalm 68:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 68
4Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom; 5de faderlösas fader och änkors försvarare, Gud i sin heliga boning, 6en Gud som förhjälper de ensamma till ett hem, och som för de fångna ut till lycka; allenast de gensträviga måste bo i en öken.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 22:23
Behandlar du dem illa, så skall jag förvisso höra deras rop, när de ropa till mig;

5 Mosebok 10:18
som skaffar den faderlöse och änkan rätt, och som älskar främlingen och giver honom mat och kläder.

5 Mosebok 26:15
Skåda nu ned från din heliga boning, himmelen, och välsigna ditt folk Israel och det land som du har givit oss, såsom du med ed lovade våra fäder, ett land som flyter av mjölk och honung.»

2 Krönikeboken 30:27
Och de levitiska prästerna stodo upp och välsignade folket, och deras röst blev hörd, och deras bön kom till himmelen, hans heliga boning.

Psaltaren 10:14
Du har ju sett det, ty du giver akt på olycka och jämmer, för att taga det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak; du blev den faderlöses hjälpare.

Psaltaren 146:9
HERREN bevarar främlingar, faderlösa och änkor uppehåller han; men de ogudaktigas väg vänder han i villa.

Ordspråksboken 15:25
Den högmodiges hus rycker HERREN bort, men änkans råmärke låter han stå fast.

Jesaja 63:15
Skåda ned från himmelen och se härtill från din heliga och härliga boning. Var äro nu din nitälskan och dina väldiga gärningar, var är ditt hjärtas varkunnsamhet och din barmhärtighet? De hålla sig tillbaka från mig.

Jeremia 49:11
Bekymra dig ej om dina faderlösa, jag vill behålla dem vid liv; och må dina änkor förtrösta på mig.

Hosea 14:3
Hos Assur skola vi ej mer söka vår frälsning, vi skola icke vidare stiga till häst. våra händers verk skola vi icke mer kalla för vår Gud. Ty hos dig är det som den faderlöse undfår barmhärtighet.»

Psaltaren 68:4
Överst på sidan
Överst på sidan