Matthæus 17
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem afsides op paa et højt Bjerg.1Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell. 1Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de voro allena.
2Og han blev forvandlet for deres Øjne, og hans Aasyn skinnede som Solen, men hans Klæder bleve hvide som Lyset.2Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset. 2Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset.
3Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham.3Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. 3Och se, för dem visade sig Moses och Elias, i samtal med honom.
4Da tog Peter til Orde og sagde til Jesus: »Herre! det er godt, at vi ere her; vil du, da lader os gøre tre Hytter her, dig en og Moses en og Elias en.«4Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias. 4Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: »Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en.»
DANNORSVE
5Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«5Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham! 5Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.»
6Og da Disciplene hørte det, faldt de paa deres Ansigt og frygtede saare.6Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og blev meget forferdet. 6När lärjungarna hörde detta, föllo de ned på sina ansikten i stor förskräckelse.
7Og Jesus traadte hen og rørte ved dem og sagde: »Staar op, og frygter ikke!«7Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå op, og frykt ikke! 7Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: »Stån upp, och varen icke förskräckta.»
8Men da de opløftede deres Øjne, saa de ingen uden Jesus alene.8Men da de så op, så de ingen uten Jesus alene. 8När de då lyfte upp sina ögon, sågo de ingen utom Jesus allena.
9Og da de gik ned fra Bjerget, bød Jesus dem og sagde: »Taler ikke til nogen om dette Syn, førend Menneskesønnen er oprejst fra de døde.«9Og da de gikk ned av fjellet, bød Jesus dem: I skal ikke fortelle nogen om dette syn før Menneskesønnen er opstanden fra de døde. 9Då de sedan gingo ned från berget, bjöd Jesus dem och sade: »Omtalen icke för någon denna syn, förrän Människosonen har uppstått från de döda.»
DANNORSVE
10Og hans Disciple spurgte ham og sagde: »Hvad er det da, de skriftkloge sige, at Elias bør først komme?«10Og disiplene spurte ham og sa: Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme? 10Men lärjungarna frågade honom och sade: »Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?»
11Og han svarede og sagde: »Vel kommer Elias og skal genoprette alting.11Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk; 11Han svarade och sade: »Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen;
12Men jeg siger eder, at Elias er allerede kommen, og de erkendte ham ikke, men gjorde med ham alt, hvad de vilde; saaledes skal ogsaa Menneskesønnen lide ondt af dem.«12men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hvad de vilde. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem. 12men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville. Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.»
13Da forstode Disciplene, at han havde talt til dem om Johannes Døberen.13Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. 13Då förstodo lärjungarna att det var om Johannes döparen som han talade till dem.
DANNORSVE
14Og da de kom til Folkeskaren, kom en Mand til ham og faldt paa Knæ for ham og sagde:14Og da de kom til folket, kom en mann til ham og falt på kne for ham og sa: 14När de därefter kommo till folket, trädde en man fram till honom och föll på knä för honom
15»Herre! forbarm dig over min Søn, thi han er maanesyg og lidende; thi han falder ofte i Ild og ofte i Vand;15Herre! miskunn dig over min sønn! Han er månesyk og Iider storlig; ofte faller han i ilden og ofte i vannet. 15och sade: »Herre, förbarma dig över min son ty han är månadsrasande och plågas svårt; ofta faller han i elden och ofta i vattnet.
16og jeg bragte ham til dine Disciple, og de kunde ikke helbrede ham.«16Og jeg førte ham til dine disipler; men de kunde ikke helbrede ham. 16Och jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde icke bota honom.»
17Og Jesus svarede og sagde: »O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder? Bringer mig ham hid!«17Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder? Før ham hit til mig! 17Då svarade Jesus och sade: »O du otrogna och vrånga släkte, huru länge måste jag vara bland eder? Huru länge måste jag härda ut med eder? Fören honom hit till mig.»
DANNORSVE
18Og Jesus talte ham haardt til, og den onde Aand for ud af ham, og Drengen blev helbredt fra samme Time.18Og Jesus truet ham, og den onde ånd fór ut av ham, og gutten blev helbredet fra samme stund. 18Och Jesus tilltalade honom strängt, och den onde anden for ut ur honom; och gossen var botad från den stunden.
19Da gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: »Hvorfor kunde vi ikke uddrive den?«19Da gikk disiplene til Jesus i enrum og sa: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut? 19Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Varför kunde icke vi driva ut honom?»
20Og han siger til dem: »For eders Vantros Skyld; thi sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, da kunne I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, saa skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt.20Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder. 20Han svarade dem: »För eder otros skull. Ty sannerligen säger jag eder: Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder.»
21Men denne Slags farer ikke ud uden ved Bøn og Faste.«21Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. 21 
DANNORSVE
22Og medens de vandrede sammen i Galilæa, sagde Jesus til dem: »Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder;22Men mens de ferdedes i Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, 22Medan de nu tillsammans vandrade omkring i Galileen, sade Jesus till dem: »Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer,
23og de skulle slaa ham ihjel, og paa den tredje Dag skal han oprejses.« Og de bleve saare bedrøvede.23og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Og de blev meget bedrøvet. 23och man skall döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå igen.» Då blevo de mycket bedrövade.
DANNORSVE
24Men da de kom til Kapernaum, kom de, som opkrævede Tempelskatten, til Peter og sagde: »Betaler eders Mester ikke Skatten?«24Men da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten, til Peter og sa: Betaler ikke eders mester tempelskatt? 24Och när de hade kommit till Kapernaum, trädde de som uppburo tempelskatten fram till Petrus och sade: »Plägar icke eder mästare betala tempelskatt?»
25Han sagde: »Jo.« Og da han kom ind i Huset, kom Jesus ham i Forkøbet og sagde: »Hvad tykkes dig, Simon? Af hvem tage Jordens Konger Told eller Skat, af deres egne Sønner eller af de fremmede?«25Han sa: Jo. Og da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa til ham: Hvad tykkes dig, Simon? av hvem tar kongene på jorden toll eller skatt? av sine barn eller av de fremmede? 25Han svarade: »Jo.» När han sedan hade kommit hem, förekom honom Jesus med frågan: »Vad synes dig, Simon? Av vilka taga jordens konungar tull eller skatt, av sina söner eller av andra människor?»
26Og da han sagde: »Af de fremmede,« sagde Jesus til ham: »Saa ere jo Sønnerne fri.26Han sa: Av de fremmede. Da sa Jesus til ham: Så er jo barna fri. 26Han svarade: »Av andra människor.» Då sade Jesus till honom: »Alltså äro då sönerna fria.
27Men for at vi ikke skulle forarge dem, saa gaa hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op; og naar du aabner dens Mund, skal du finde en Stater; tag denne, og giv dem den for mig og dig!«27Men forat vi ikke skal gi dem anstøt, så gå ned til sjøen, kast ut en krok, og ta den første fisk som kommer op; og når du åpner munnen på den, skal du finne en stater; ta den og gi dem for mig og dig! 27Men för att vi icke skola bliva dem till en stötesten, så gå ned till sjön och kasta ut en krok. Tag så den första fisk som du drager upp, och när du öppnar munnen på den skall du där finna en silverpenning. Tag den, och giv den åt dem for mig och dig.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 16
Top of Page
Top of Page