Salmerne 147
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Ja, det er godt at lovsynge vor Gud, ja, det er lifligt, Lovsang sømmer sig.

2HERREN bygger Jerusalem, han samler de spredte af Israel,

3han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Saar;

4han fastsætter Stjernernes Tal og giver dem alle Navn.

5Vor Herre er stor og vældig, hans Indsigt er uden Maal;

6HERREN holder de ydmyge oppe, til Jorden bøjer han gudløse.

7Syng for HERREN med Tak, leg for vor Gud paa Citer!

8Han dækker Himlen med Skyer, sørger for Regn til Jorden, lader Græs spire frem paa Bjergene og Urter til Menneskers Brug;

9Føde giver han Kvæget og Ravneunger, som skriger;

10hans Hu staar ikke til stærke Heste, han har ikke Behag i rapfodet Mand;

11HERREN har Behag i dem, der frygter ham, dem, der bier paa hans Miskundhed.

12Lovpris HERREN, Jerusalem, pris, o Zion, din Gud!

13Thi han gør dine Portstænger stærke, velsigner dine Børn i din Midte;

14dine Landemærker giver han Fred, mætter dig med Hvedens Fedme;

15han sender sit Bud til Jorden, hastigt løber hans Ord,

16han lader Sne falde ned som Uld, som Aske spreder han Rim,

17som Brødsmuler sender han Hagl, Vandene stivner af Kulde fra ham;

18han sender sit Ord og smelter dem, de strømmer, naar han rejser sit Vejr.

19Han kundgør sit Ord for Jakob, sine Vedtægter og Lovbud for Israel.

20Saa gjorde han ikke mod andre Folk, dem kundgør han ingen Lovbud. Halleluja!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 146
Top of Page
Top of Page