2 Timotheosbrevet 1:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina kedjor;

Dansk (1917 / 1931)
Herren vise Onesiforus's Hus Barmhjertighed; thi han har ofte vederkvæget mig og skammede sig ikke ved min Lænke,

Norsk (1930)
Herren vise miskunn mot Onesiforus' hus! for han har ofte vederkveget mig og ikke skammet sig ved mine lenker;

King James Bible
The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:

English Revised Version
The Lord grant mercy unto the house of Onesiphorus: for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain;
Treasury i Bibeln Kunskap

Lord.

2 Timotheosbrevet 1:18
Ja, Herren give att han må finna barmhärtighet hos Herren på »den dagen». Till huru stor tjänst han var i Efesus, det vet du själv bäst.

Nehemja 5:19
Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk, och räkna mig det till godo!

Nehemja 13:14,22,31
Tänk fördenskull på mig, min Gud, och låt icke de fromma gärningar bliva utplånade, som jag har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där!…

Psaltaren 18:25
Mot den fromme bevisar du dig from, mot en ostrafflig man bevisar du dig ostrafflig.

Psaltaren 37:26
Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

Matteus 5:7
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

Matteus 10:41,42
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.…

Matteus 25:35-40
Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,…

2 Korinthierbrevet 9:12-14
Ty det understöd, som kommer till stånd genom denna eder tjänst, skall icke allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelser till Gud.…

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Hebreerbrevet 10:34
Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.

the house.

2 Timotheosbrevet 4:19
Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus.

refreshed.

1 Korinthierbrevet 16:18
de hava vederkvickt min ande såväl som eder ande. Så lären eder nu att rätt uppskatta sådana män.

Filemonbrevet 1:7
Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.

, 20

and was.

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

my.

Apostagärningarna 28:20
Av denna orsak har jag kallat eder hit till mig, för att få se eder och tala med eder, ty det är för Israels hopps skull som jag är bunden med denna kedja.»

Efesierbrevet 6:20
för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.

*marg:

Länkar
2 Timotheosbrevet 1:16 Inter2 Timotheosbrevet 1:16 Flerspråkig2 Timoteo 1:16 Spanska2 Timothée 1:16 Franska2 Timotheus 1:16 Tyska2 Timotheosbrevet 1:16 Kinesiska2 Timothy 1:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 1
15Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig, bland dem också Fygelus och Hermogenes. 16Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina kedjor; 17fastmer, när han kom till Rom, sökte han efter mig med all iver, till dess han fann mig.…
Korshänvisningar
Rut 1:8
sade Noomi till sina båda sonhustrur: »Vänden om och gå hem igen, var och en till sin moder.

2 Samuelsbokem 2:6
Så må nu ock HERREN bevisa barmhärtighet och trofasthet mot eder. Själv vill jag också göra eder gott, därför att I haven gjort detta.

Matteus 25:36
naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.'

Apostagärningarna 21:33
Översten gick då fram och tog honom i förvar och bjöd att man skulle fängsla honom med två kedjor. Och han frågade vem han var och vad han hade gjort.

Efesierbrevet 6:20
för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

2 Timotheosbrevet 1:17
fastmer, när han kom till Rom, sökte han efter mig med all iver, till dess han fann mig.

2 Timotheosbrevet 4:19
Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus.

2 Timotheosbrevet 1:15
Överst på sidan
Överst på sidan