Titusbrevet 2:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet.

Dansk (1917 / 1931)
at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden;

Norsk (1930)
at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunde i troen, i kjærligheten, i tålmodet;

King James Bible
That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.

English Revised Version
that aged men be temperate, grave, soberminded, sound in faith, in love, in patience:
Treasury i Bibeln Kunskap

the.

3 Mosebok 19:32
För ett grått huvud skall du stå upp, och den gamle skall du ära; du skall frukta din Gud. Jag är HERREN.

Job 12:12
Vishet tillkommer ju de gamle och förstånd dem som länge hava levat.

Psaltaren 92:14
Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

Ordspråksboken 16:31
En ärekrona äro grå hår; den vinnes på rättfärdighetens väg.

Jesaja 65:20
Där skola icke mer finnas barn som leva allenast några dagar, ej heller gamla män, som icke fylla sina dagars mått; nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.

sober.

1 Korinthierbrevet 15:34
Vaknen upp till rätt nykterhet, och synden icke. Somliga finnas ju, som leva i okunnighet om Gud; eder till blygd säger jag detta.

1 Thessalonikerbr. 5:6,8
låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.…

1 Timotheosbrevet 3:2,11
En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,…

1 Petrusbrevet 1:13
Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

1 Petrusbrevet 5:8
Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

*Gr:

grave.

Titusbrevet 2:7
Bliv dem i allo ett föredöme i goda gärningar, och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet,

1 Timotheosbrevet 3:4,8,11
Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;…

Filipperbrevet 4:8
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

*Gr:

temperate.

Titusbrevet 1:8
Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt;

Apostagärningarna 24:25
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»

1 Korinthierbrevet 9:25
Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

Markus 5:15
När de då kommo till Jesus, fingo de se den som hade varit besatt, mannen som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och vid sina sinnen; och de betogos av häpnad.

Lukas 8:35
Och folket gick ut för att se vad som hade skett. När de då kommo till Jesus, funno de mannen, ur vilken de onda andarna hade blivit utdrivna, sitta invid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen; och de betogos av häpnad.

Romabrevet 12:3
Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

2 Korinthierbrevet 5:13
Ty om vi hava varit »från våra sinnen», så har det varit i Guds tjänst; om vi åter äro vid lugn besinning, så är det eder till godo.

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

*Gr:

sound.

Titusbrevet 1:13
Och det vittnesbördet är sant. Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron

in patience.

1 Timotheosbrevet 1:5
Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro.

Länkar
Titusbrevet 2:2 InterTitusbrevet 2:2 FlerspråkigTito 2:2 SpanskaTite 2:2 FranskaTitus 2:2 TyskaTitusbrevet 2:2 KinesiskaTitus 2:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Titusbrevet 2
1Du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt. 2Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet. 3Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet.…
Korshänvisningar
1 Timotheosbrevet 1:2
hälsar Timoteus, sin sannskyldige son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

1 Timotheosbrevet 1:10
för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran --

1 Timotheosbrevet 1:14
Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus.

1 Timotheosbrevet 3:2
En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,

1 Timotheosbrevet 5:1
En äldre man må du icke tillrättavisa med hårda ord; du bör tala till honom såsom till en fader. Till yngre män må du tala såsom till bröder,

Titusbrevet 1:13
Och det vittnesbördet är sant. Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron

Filemonbrevet 1:9
beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull -- jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;

Titusbrevet 2:1
Överst på sidan
Överst på sidan