Titus 2
Norsk (1930)
1Men tal du det som sømmer sig for den sunde lære, 2at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunde i troen, i kjærligheten, i tålmodet;

3likeså at gamle kvinner i sin ferd skal te sig som det sømmer sig for hellige, ikke fare med baktalelse, ikke være træler av drikk, men veiledere i det gode, 4forat de kan lære de unge kvinner å elske sine menn og sine barn, 5å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, forat Guds ord ikke skal bli spottet!

6De unge menn skal du likeledes formane til å være sindige, 7idet du i alle måter ter dig selv som et forbillede i gode gjerninger, og i din lære viser renhet, verdighet, 8en sund, ulastelig tale, forat motstanderen må gå i sig selv, idet han ikke har noget ondt å si om oss.

9Tjenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer, i alle ting å tekkes dem, ikke å si imot, 10ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.

11For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, 12idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, 13mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

15Tal dette og forman og irettesett med all myndighet! La ingen ringeakte dig!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Titus 1
Top of Page
Top of Page