Titusbrevet 2:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män, så att Guds ord icke bliver smädat.

Dansk (1917 / 1931)
at være sindige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, for at Guds Ord ikke skal bespottes.

Norsk (1930)
å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, forat Guds ord ikke skal bli spottet!

King James Bible
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

English Revised Version
to be soberminded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that the word of God be not blasphemed:
Treasury i Bibeln Kunskap

discreet.

Titusbrevet 2:2
Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet.

keepers.

1 Mosebok 16:8,9
Och han sade: »Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?» Hon svarade: »Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai.»…

1 Mosebok 18:9
Och de sade till honom: »Var är din hustru Sara?» Han svarade: »Därinne i tältet.»

Ordspråksboken 7:11
Yster och lättsinnig var hon, hennes fötter hade ingen ro i hennes hus.

Ordspråksboken 31:10-31
En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris.…

1 Timotheosbrevet 5:13
Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är.

good.

Apostagärningarna 9:36,39
I Joppe bodde då en lärjunginna vid namn Tabita (det betyder detsamma som Dorkas). Hon överflödade i goda gärningar och gav allmosor rikligen.…

1 Timotheosbrevet 5:10
en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

obedient.

1 Mosebok 3:16
Och till kvinnan sade han: »Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.»

1 Korinthierbrevet 11:3
Men jag vill att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud.

1 Korinthierbrevet 14:34
Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder.

Efesierbrevet 5:22-24,33
I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren;…

Kolosserbrevet 3:18
I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.

1 Timotheosbrevet 2:11,12
Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig.…

1 Petrusbrevet 3:1-5
Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord,…

that.

2 Samuelsbokem 12:14
Men eftersom du genom denna gärning har kommit HERRENS fiender att förakta honom, skall ock den son som har blivit född åt dig döden dö.»

Psaltaren 74:10
Huru länge, och Gud, skall ovännen få smäda och fienden oavlåtligen få förakta ditt namn?

Romabrevet 2:24
ty, såsom det är skrivet, »för eder skull varder Guds namn smädat bland hedningarna».

1 Timotheosbrevet 5:14
Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.

1 Timotheosbrevet 6:1
De som äro trälar och tjäna under andra må akta sina herrar all heder värda, så att Guds namn och läran icke bliva smädade.

Länkar
Titusbrevet 2:5 InterTitusbrevet 2:5 FlerspråkigTito 2:5 SpanskaTite 2:5 FranskaTitus 2:5 TyskaTitusbrevet 2:5 KinesiskaTitus 2:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Titusbrevet 2
4Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn, 5att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män, så att Guds ord icke bliver smädat. 6Förmana likaledes de yngre männen att skicka sig tuktigt.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 7:11
Yster och lättsinnig var hon, hennes fötter hade ingen ro i hennes hus.

Romabrevet 14:16
Låten alltså icke det goda som I haven fått bliva utsatt för smädelse.

Efesierbrevet 5:22
I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren;

1 Timotheosbrevet 2:11
Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig.

1 Timotheosbrevet 2:12
Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet.

1 Timotheosbrevet 5:14
Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.

1 Timotheosbrevet 6:1
De som äro trälar och tjäna under andra må akta sina herrar all heder värda, så att Guds namn och läran icke bliva smädade.

Titusbrevet 2:4
Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn,

Titusbrevet 2:4
Överst på sidan
Överst på sidan