Matteus 23
Svenska (1917)
1Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar 2och sade: »På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig. 3Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke. 4De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem. 5Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. 6De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna 7och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'. 8Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. 9Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen. 10Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus. 11Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare. 12Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.

13Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in. 14 

15Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!

16Ve eder, I blinde ledare, som sägen: 'Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed'! 17I dåraktige och blinde, vilket är då förmer, guldet eller templet, som har helgat guldet? 18Så ock: 'Om någon svär vid altaret, så betyder det intet; men om någon svär vid offergåvan som ligger därpå, då är han bunden av sin ed.' 19I blinde, vilket är då förmer, offergåvan eller altaret, som helgar offergåvan? 20Den som svär vid altaret, han svär alltså både vid detta och vid allt som ligger därpå. 21Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri. 22Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter därpå.

23Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra. 24I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen!

25Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska! 26Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren.

27Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet! 28Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet.

29Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter 30och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod'! 31Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. 32Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. 33I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

34Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra. 35Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret. 36Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.

37Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat. 38Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde. 39Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.'»

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 22
Top of Page
Top of Page