Matteus 23:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.

Dansk (1917 / 1931)
Men de gøre alle deres Gerninger for at beskues af Menneskene; thi de gøre deres Bederemme brede og Kvasterne paa deres Klæder store.

Norsk (1930)
Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store,

King James Bible
But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

English Revised Version
But all their works they do for to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
Treasury i Bibeln Kunskap

all.

Matteus 6:1-16
»Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.…

2 Kungaboken 10:16
Och han sade: »Far med mig och se huru jag nitälskar för HERREN.» Så körde man åstad med honom i hans vagn.

Lukas 16:15
Men han sade till dem: »I hören till dem som göra sig rättfärdiga inför människorna. Men Gud känner edra hjärtan; ty det som bland människor är högt är en styggelse inför Gud.

Lukas 20:47
detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla långa baner. Del skola få en dess hårdare dom.»

Lukas 21:1
Och när han såg upp, fick han se huru de rika lade ned sina gåvor i offerkistorna.

Johannes 5:44
Huru skullen I kunna tro, I som tagen emot pris av varandra och icke söken det pris som kommer från honom som allena är Gud?

Johannes 7:18
Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --

Johannes 12:43
Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud.

Filipperbrevet 1:15
Somliga finnas väl ock, som av avund och trätlystnad predika Kristus, men det finnes också andra som göra det av god vilja.

Filipperbrevet 2:3
fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.

2 Thessalonikerbr. 2:4
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

they make.

5 Mosebok 6:8
Och du skall binda dem såsom ett tecken på din hand, och de skola vara såsom ett märke på din panna.

Ordspråksboken 3:3
Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;

Ordspråksboken 6:21-23
Hav dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals.…

the borders.

Matteus 9:20
Men en kvinna, som i tolv år hade lidit av blodgång, närmade sig honom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.

4 Mosebok 15:38,39
Tala till Israels barn och säg till dem att de och deras efterkommande skola göra sig tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på var hörntofs.…

5 Mosebok 22:12
Du skall göra dig tofsar i de fyra hörnen på överklädnaden som du höljer dig i.

Länkar
Matteus 23:5 InterMatteus 23:5 FlerspråkigMateo 23:5 SpanskaMatthieu 23:5 FranskaMatthaeus 23:5 TyskaMatteus 23:5 KinesiskaMatthew 23:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 23
4De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem. 5Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. 6De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna…
Korshänvisningar
2 Mosebok 13:9
Och det skall vara för dig såsom ett tecken på din hand och såsom ett påminnelsemärke på din panna, för att HERRENS lag må vara i din mun; ty med stark hand har HERREN fört dig ut ur Egypten.

4 Mosebok 15:38
Tala till Israels barn och säg till dem att de och deras efterkommande skola göra sig tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på var hörntofs.

5 Mosebok 6:8
Och du skall binda dem såsom ett tecken på din hand, och de skola vara såsom ett märke på din panna.

5 Mosebok 11:18
Så skolen I nu lägga dessa mina ord på edert hjärta och edert sinne, och I skolen binda dem såsom ett tecken på eder hand, och de skola vara såsom ett märke på eder panna;

5 Mosebok 22:12
Du skall göra dig tofsar i de fyra hörnen på överklädnaden som du höljer dig i.

Matteus 6:1
»Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.

Matteus 6:2
Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Matteus 6:5
Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Matteus 9:20
Men en kvinna, som i tolv år hade lidit av blodgång, närmade sig honom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.

Matteus 23:4
Överst på sidan
Överst på sidan