Romabrevet 13:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så given åt alla vad I ären dem skyldiga; skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan åt den som fruktan tillkommer, heder åt den som heder tillkommer.

Dansk (1917 / 1931)
Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære.

Norsk (1930)
Gi alle det I er dem skyldige: den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer!

King James Bible
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

English Revised Version
Render to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Treasury i Bibeln Kunskap

therefore.

Lukas 20:25
Då sade han till dem: »Given alltså kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.»

fear to.

3 Mosebok 19:3
Var och en av eder frukte sin moder och sin fader. Mina sabbater skolen I hålla. Jag är HERREN, eder Gud.

1 Samuelsboken 12:18
Och Samuel ropade till HERREN, och HERREN lät det dundra och regna på den dagen. Då betogs allt folket av stor fruktan för HERREN och för Samuel.

Ordspråksboken 24:21
Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän.

Efesierbrevet 5:33
Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad.

Efesierbrevet 6:5
I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;

1 Petrusbrevet 2:18
I tjänare, underordnen eder edra herrar med all fruktan, icke allenast de goda och milda, utan också de obilliga.

honour to.

2 Mosebok 20:12
Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

3 Mosebok 19:32
För ett grått huvud skall du stå upp, och den gamle skall du ära; du skall frukta din Gud. Jag är HERREN.

Efesierbrevet 6:2,3
»Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:…

1 Timotheosbrevet 5:13,17
Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är.…

1 Timotheosbrevet 6:1
De som äro trälar och tjäna under andra må akta sina herrar all heder värda, så att Guds namn och läran icke bliva smädade.

1 Petrusbrevet 2:17
Bevisen var man ära, älsken bröderna, »frukten Gud, ären konungen».

1 Petrusbrevet 3:7
Sammalunda skolen I ock, I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det att edra böner icke må bliva förhindrade.

Länkar
Romabrevet 13:7 InterRomabrevet 13:7 FlerspråkigRomanos 13:7 SpanskaRomains 13:7 FranskaRoemer 13:7 TyskaRomabrevet 13:7 KinesiskaRomans 13:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 13
6Fördenskull betalen I ju ock skatt; ty överheten förrättar Guds tjänst och är just för detta ändamål ständigt verksam. 7Så given åt alla vad I ären dem skyldiga; skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan åt den som fruktan tillkommer, heder åt den som heder tillkommer.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 3:27
Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den.

Matteus 17:25
Han svarade: »Jo.» När han sedan hade kommit hem, förekom honom Jesus med frågan: »Vad synes dig, Simon? Av vilka taga jordens konungar tull eller skatt, av sina söner eller av andra människor?»

Matteus 22:21
De svarade: »Kejsarens.» Då sade han till dem: »Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.»

Markus 12:17
Då sade Jesus till dem: »Så given kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.» Och de förundrade sig högeligen över honom.

Lukas 20:22
Är det lovligt för oss att giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt?»

Lukas 20:25
Då sade han till dem: »Given alltså kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.»

Lukas 23:2
Där begynte de anklaga honom och sade: »Vi hava funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man giver kejsaren skatt, och att han säger sig vara Messias, en konung.»

Romabrevet 12:10
Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Romabrevet 13:6
Fördenskull betalen I ju ock skatt; ty överheten förrättar Guds tjänst och är just för detta ändamål ständigt verksam.

1 Petrusbrevet 2:17
Bevisen var man ära, älsken bröderna, »frukten Gud, ären konungen».

Romabrevet 13:6
Överst på sidan
Överst på sidan