Psaltaren 63:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Min själ håller sig intill dig; din högra hand uppehåller mig.

Dansk (1917 / 1931)
Dig klynger min Sjæl sig til, din højre holder mig fast.

Norsk (1930)
Min sjel henger ved dig; din høire hånd holder mig oppe.

King James Bible
My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.

English Revised Version
My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.
Treasury i Bibeln Kunskap

My soul.

followeth

Psaltaren 73:25
Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.

Psaltaren 143:6,7
Jag uträcker mina händer till dig; såsom ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela.…

1 Mosebok 32:26-28
Och mannen sade: »Släpp mig, ty morgonrodnaden går upp.» Men han svarade: »Jag släpper dig icke, med mindre du välsignar mig.»…

2 Krönikeboken 31:21
Och allt som han företog sig, när han nu sökte sin Gud, allt, vare sig det angick tjänstgöringen i Guds hus eller det angick lagen och budorden, det gjorde han av allt sitt hjärta, och det lyckades honom väl.

Hga Visan 3:2
»Jag vill stå upp och gå omkring i staden, på gatorna och på torgen; jag vill söka honom som min själ har kär.» Jag sökte honom, men fann honom icke.

Jesaja 26:9
Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

Matteus 11:12
Och från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor storma fram och rycka det till sig.

Lukas 13:24
»Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.

Lukas 18:5,7
likväl, eftersom denna änka är mig så besvärlig, vill jag ändå skaffa henne rätt, för att hon icke med sina ideliga besök skall alldeles pina ut mig.'»…

thy

Psaltaren 18:35
Du gav mig din frälsnings sköld, och din högra hand stödde mig, och ditt saktmod gjorde mig stor;

Psaltaren 37:24
Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.

Psaltaren 73:23
Dock förbliver jag städse hos dig; du håller mig vid min högra hand.

Psaltaren 94:18
När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:

Hga Visan 2:6
Hans vänstra arm vilar under mitt huvud, och hans högra omfamnar mig.

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jesaja 42:1
Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.

Filipperbrevet 2:12,13
Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande.…

Kolosserbrevet 1:29
Och för det målet arbetar och kämpar jag, i enlighet med hans kraft, som mäktigt verkar i mig.

Länkar
Psaltaren 63:8 InterPsaltaren 63:8 FlerspråkigSalmos 63:8 SpanskaPsaume 63:8 FranskaPsalm 63:8 TyskaPsaltaren 63:8 KinesiskaPsalm 63:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 63
7Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag. 8Min själ håller sig intill dig; din högra hand uppehåller mig. 9Men dessa som stå efter mitt liv och vilja fördärva det, de skola fara ned i jordens djup.…
Korshänvisningar
Lukas 10:11
'Till och med det stoft som låder vid våra fötter ifrån eder stad skaka vi av oss åt eder. Men det mån I veta, att Guds rike är nära.'

4 Mosebok 32:12
ingen förutom Kaleb, Jefunnes son, kenaséen, och Josua, Nuns son; ty de hava i allt efterföljt HERREN.'

5 Mosebok 1:36
ingen utom Kaleb, Jefunnes son; han skall få se det, och åt honom och åt hans barn skall jag giva det land han har beträtt, därför att han i allt har efterföljt Herren.»

Psaltaren 18:35
Du gav mig din frälsnings sköld, och din högra hand stödde mig, och ditt saktmod gjorde mig stor;

Psaltaren 41:12
Ty mig uppehåller du, för min ostrafflighets skull, och låter mig stå inför ditt ansikte evinnerligen. ----

Hosea 6:3
Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.»

Psaltaren 63:7
Överst på sidan
Överst på sidan