Psaltaren 31:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty väl sade jag i min ångest: »Jag är bortdriven från dina ögon.» Likväl hörde du mina böners ljud, när jag ropade till dig.

Dansk (1917 / 1931)
Og jeg, som sagde i min Angst: »Jeg er bortstødt fra dine Øjne!« Visselig, du hørte min tryglende Røst, da jeg raabte til dig.

Norsk (1930)
Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig.

King James Bible
For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.

English Revised Version
As for me, I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

I said

Psaltaren 116:11
jag som måste säga i min ångest: »Alla människor äro lögnaktiga.»

1 Samuelsboken 23:26
Och Saul gick på ena sidan om berget, och David med sina män på andra sidan. Men just som David var stadd på flykt för att komma undan Saul, under det att Saul och hans män sökte kringränna David och hans män för att taga dem till fånga

1 Samuelsboken 27:1
Men David sade till sig själv: »En dag skall jag nu i alla fall omkomma genom Sauls hand. Ingen annan räddning finnes för mig än att fly undan till filistéernas land; då måste Saul avstå ifrån att vidare söka efter mig över hela Israels område, och så undkommer jag hans hand.»

I am

Psaltaren 31:17
HERRE, låt mig icke komma på skam, ty jag åkallar dig; låt de ogudaktiga komma på skam och varda tystade i dödsriket.

Psaltaren 88:16
Din vredes lågor gå över mig, dina fasor förgöra mig.

Jesaja 6:5
Då sade jag: »Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon hava sett Konungen, HERREN Sebaot.»

Psaltaren 38:10-12
Mitt hjärta slår häftigt, min kraft har övergivit mig; mina ögons ljus, också det är borta.…

Psaltaren 49:14
Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde. Så få de redliga makt över dem, när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej få annan boning.

Job 35:14
allra minst, när du påstår att du icke får skåda honom, att du måste vänta på honom, fastän saken är uppenbar.

Klagovisorna 3:54,55
Vatten strömma över mitt huvud, jag säger: »Det är ute med mig.»…

Hesekiel 37:11
Och han sade till mig: »Du människobarn, dessa ben, de äro alla Israels barn. Se, de säga: 'Våra ben äro förtorkade, vårt hopp har blivit om intet, det är ute med oss.'

Jona 2:4
Jag tänkte då: 'Jag är bortdriven ifrån dina ögon.' Men jag skall åter få skåda upp mot ditt heliga tempel.

nevertheless

Psaltaren 6:9
HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN.

2 Krönikeboken 33:11-13
Då lät HERREN den assyriske konungens härhövitsmän komma över dem; de slogo Manasse i bojor och fängslade honom med kopparfjättrar och förde honom till Babel.…

Jona 2:7-9
När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på HERREN, och min bön kom till dig, i ditt heliga tempel.…

Hebreerbrevet 5:7
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

Länkar
Psaltaren 31:22 InterPsaltaren 31:22 FlerspråkigSalmos 31:22 SpanskaPsaume 31:22 FranskaPsalm 31:22 TyskaPsaltaren 31:22 KinesiskaPsalm 31:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 31
21Lovad vare HERREN, ty han har bevisat mig sin underbara nåd genom att beskära mig en fast stad! 22Ty väl sade jag i min ångest: »Jag är bortdriven från dina ögon.» Likväl hörde du mina böners ljud, när jag ropade till dig. 23Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.…
Korshänvisningar
Psaltaren 18:6
Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

Psaltaren 22:24
Ty han föraktade icke den betrycktes elände och höll det icke för en styggelse; han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade, lyssnade han till honom.

Psaltaren 66:19
Men Gud har hört mig, han har aktat på mitt bönerop.

Psaltaren 77:10
Jag svarar: Nej, detta är min plågas tid, den Högstes högra hand är ej såsom förr.

Psaltaren 88:5
Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligga i graven, dem på vilka du icke mer tänker, och som äro avskilda från din hand.

Psaltaren 116:11
jag som måste säga i min ångest: »Alla människor äro lögnaktiga.»

Psaltaren 145:19
Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.

Jesaja 38:11
Jag tänkte: Jag får icke mer se HERREN, HERREN i de levandes land. Hos dem som bo i förgängelsens rike får jag ej mer skåda människor.

Jesaja 38:12
Min hydda ryckes upp och flyttas bort ifrån mig såsom en herdes tält. Jag har vävt mitt liv till slut såsom en vävare sin väv, och jag skäres nu ned från bommen; innan dagen har gått över till natt, är du färdig med mig.

Klagovisorna 3:54
Vatten strömma över mitt huvud, jag säger: »Det är ute med mig.»

Jona 2:4
Jag tänkte då: 'Jag är bortdriven ifrån dina ögon.' Men jag skall åter få skåda upp mot ditt heliga tempel.

Psaltaren 31:21
Överst på sidan
Överst på sidan