Psaltaren 119:50
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv.

Dansk (1917 / 1931)
Det er min Trøst i Nød, at dit Ord har holdt mig i Live.

Norsk (1930)
Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live.

King James Bible
This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.

English Revised Version
This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
Treasury i Bibeln Kunskap

this

Psaltaren 27:13
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 42:8,11
Om dagen må HERREN beskära sin nåd, och om natten vill jag sjunga till hans ära och bedja till mitt livs Gud.…

Psaltaren 94:19
När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

Jeremia 15:16
När jag fick dina ord, blevo de min spis, ja, dina ord blevo för mig mitt hjärtas fröjd och glädje; ty jag är uppkallad efter ditt namn, HERRE, härskarornas Gud.

Romabrevet 5:3-5
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,…

Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

Hebreerbrevet 6:17-19
Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed.…

Hebreerbrevet 12:11,12
Väl synes alla aga för tillfället vara icke till glädje, utan till sorg; men efteråt bär den, för dem som hava blivit fostrade därmed, en fridsfrukt som är rättfärdighet.…

for thy

Psaltaren 119:25
Min själ ligger nedtryckt i stoftet; behåll mig vid liv efter ditt ord.

Hesekiel 37:10
Och jag profeterade, såsom han hade bjudit mig. Då kom anden in i dem, och de blevo åter levande och reste sig upp på sina fötter, en övermåttan stor skara.

Johannes 6:63
Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.

Jakobsbrevet 1:18
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

1 Petrusbrevet 2:2
Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning,

Länkar
Psaltaren 119:50 InterPsaltaren 119:50 FlerspråkigSalmos 119:50 SpanskaPsaume 119:50 FranskaPsalm 119:50 TyskaPsaltaren 119:50 KinesiskaPsalm 119:50 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 119
49Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har givit mig hopp. 50Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv. 51De fräcka bespotta mig övermåttan; likväl viker jag icke ifrån din lag.…
Korshänvisningar
Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

Job 6:10
Då funnes ännu för mig någon tröst, jag kunde då jubla, fastän plågad utan förskoning; jag har ju ej förnekat den Heliges ord.

Psaltaren 119:49
Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har givit mig hopp.

Psaltaren 119:92
Om din lag icke hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände.

Psaltaren 119:107
Jag är storligen plågad; HERRE, behåll mig vid liv efter ditt ord.

Psaltaren 119:153
Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag förgäter icke din lag.

Psaltaren 119:49
Överst på sidan
Överst på sidan