4 Mosebok 24:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Edom skall han få till besittning till besittning Seir -- sina fienders länder. Ty Israel skall göra mäktiga ting;

Dansk (1917 / 1931)
Edom bliver et Lydland, og Se'irs undslupne gaar til Grunde, Israel udfolder sin Magt,

Norsk (1930)
Edom blir ham underlagt, og Se'ir, hans fiende, blir ham underlagt; stort velde vinner Israel.

King James Bible
And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies; and Israel shall do valiantly.

English Revised Version
And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession, which were his enemies; While Israel doeth valiantly.
Treasury i Bibeln Kunskap

Of Jacob

1 Mosebok 49:10
Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma.

Psaltaren 2:1-12
Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet?…

Psaltaren 72:10,11
Konungarna från Tarsis och havsländerna hembäre skänker, konungarna av Saba och Seba bäre fram gåvor.…

Jesaja 11:10
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet.

Mika 5:2,4
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.…

Matteus 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

1 Korinthierbrevet 15:25
Ty han måste regera »till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter».

Efesierbrevet 1:20-22
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,…

Filipperbrevet 2:10,11
för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden,…

Hebreerbrevet 1:8
säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

1 Petrusbrevet 3:22
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

Uppenbarelseboken 19:16
Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: »Konungarnas konung och herrarnas herre.»

shall destroy

Psaltaren 21:7-10
Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.…

Matteus 25:46
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»

Lukas 19:12,27
Han sade alltså: »En man av förnämlig släkt tänkte fara bort till ett avlägset land för att utverka åt sig konungslig värdighet; sedan skulle han komma tillbaka.…

Länkar
4 Mosebok 24:18 Inter4 Mosebok 24:18 FlerspråkigNúmeros 24:18 SpanskaNombres 24:18 Franska4 Mose 24:18 Tyska4 Mosebok 24:18 KinesiskaNumbers 24:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
4 Mosebok 24
17Jag ser honom, men icke denna tid, jag skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ned alla söner till Set. 18Edom skall han få till besittning till besittning Seir -- sina fienders länder. Ty Israel skall göra mäktiga ting; 19ur Jakob skall en härskare komma; han skall förgöra i städerna dem som rädda sig dit.»
Korshänvisningar
1 Mosebok 27:29
Folk tjäne dig, och folkslag falle ned för dig. Bliv en herre över dina bröder, och må din moders söner falla ned för dig. Förbannad vare den som förbannar dig, och välsignad vare den som välsignar dig!»

1 Mosebok 32:3
Och Jakob sände budbärare framför sig till sin broder Esau i Seirs land, på Edoms mark;

4 Mosebok 20:18
Men Edom svarade honom: »Du får icke tåga genom mitt land. Om du det gör, skall jag draga ut emot dig med svärd.»

4 Mosebok 24:19
ur Jakob skall en härskare komma; han skall förgöra i städerna dem som rädda sig dit.»

2 Samuelsbokem 8:14
Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar; och alla edoméer blevo David underdåniga. Så gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram.

Psaltaren 60:12
Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; han skall förtrampa våra ovänner.

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Amos 9:12
så att de få taga i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn, säger HERREN, han som skall göra detta.

Obadja 1:2
Se, jag skall göra dig ringa bland folken, djupt föraktad skall du bliva.

4 Mosebok 24:17
Överst på sidan
Överst på sidan