1 Mosebok 32:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Jakob sände budbärare framför sig till sin broder Esau i Seirs land, på Edoms mark;

Dansk (1917 / 1931)
Derpaa sendte Jakob Sendebud i Forvejen til sin Broder Esau i Se'irs Land paa Edoms Højslette,

Norsk (1930)
Og Jakob sendte bud foran sig til sin bror Esau i landet Se'ir, på Edoms mark.

King James Bible
And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom.

English Revised Version
And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the field of Edom.
Treasury i Bibeln Kunskap

sent.

Malaki 3:1
Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel, som I begären, se, han kommer, säger HERREN Sebaot.

Lukas 9:52
Och han sände budbärare framför sig; och de gingo åstad och kommo in i en samaritisk by för att reda till åt honom.

Lukas 14:31,32
Eller om en konung vill draga ut i krig för att drabba samman med en annan konung, sätter han sig icke då först ned och tänker efter, om han förmår att med tio tusen möta den som kommer emot honom med tjugu tusen?…

land.

Seir.

1 Mosebok 14:6
och horéerna på deras berg Seir och drevo dem ända till El-Paran vid öknen.

1 Mosebok 33:14,16
Må därför min herre draga åstad före sin tjänare, så vill jag komma efter i sakta mak, i den mån boskapen, som drives framför mig, och barnen orka följa med, till dess jag kommer till min herre i Seir.»…

1 Mosebok 36:6-8
Och Esau tog sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap och alla sina dragare och all annan egendom som han hade förvärvat i Kanaans land och drog till ett annat land och skilde sig så från sin broder Jakob.…

5 Mosebok 2:5,22
I skolen icke inlåta eder i strid med dem, ty av deras land skall jag icke giva eder ens så mycket som en fotsbredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau.…

Josuaé 24:4
och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Och jag gav Seirs bergsbygd till besittning åt Esau; men Jakob och hans söner drogo ned till Egypten.

country.

1 Mosebok 25:30
Och Esau sade till Jakob: »Låt mig få till livs av det röda, det röda du har där; ty jag är uppgiven av hunger.» Därav fick han namnet Edom.

Länkar
1 Mosebok 32:3 Inter1 Mosebok 32:3 FlerspråkigGénesis 32:3 SpanskaGenèse 32:3 Franska1 Mose 32:3 Tyska1 Mosebok 32:3 KinesiskaGenesis 32:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 32
2och då Jakob såg dem, sade han: »Detta är Guds skara.» Och han gav den platsen namnet Mahanaim. 3Och Jakob sände budbärare framför sig till sin broder Esau i Seirs land, på Edoms mark; 4och han bjöd dem och sade: »Så skolen I säga till min herre Esau: Din tjänare Jakob låter säga: Jag har vistats borta hos Laban och dröjt kvar där ända till nu;…
Korshänvisningar
1 Mosebok 14:6
och horéerna på deras berg Seir och drevo dem ända till El-Paran vid öknen.

1 Mosebok 25:30
Och Esau sade till Jakob: »Låt mig få till livs av det röda, det röda du har där; ty jag är uppgiven av hunger.» Därav fick han namnet Edom.

1 Mosebok 27:41
Och Esau blev hätsk mot Jakob för den välsignelses skull som hans fader hade givit honom. Och Esau sade vid sig själv: »Snart skola de dagar komma, då vi få sörja vår fader; då skall jag dräpa min broder Jakob.»

1 Mosebok 27:42
När man nu berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, sände hon och lät kalla till sig sin yngre son Jakob och sade till honom: »Se, din broder Esau vill hämnas på dig och dräpa dig.

1 Mosebok 32:7
Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest; och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror.

1 Mosebok 32:11
Rädda mig undan min broder Esaus hand, ty jag fruktar att han kommer och förgör mig, utan att ens skona mödrar och barn.

1 Mosebok 33:14
Må därför min herre draga åstad före sin tjänare, så vill jag komma efter i sakta mak, i den mån boskapen, som drives framför mig, och barnen orka följa med, till dess jag kommer till min herre i Seir.»

1 Mosebok 36:8
Och Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau, det är densamme som Edom.

1 Mosebok 36:9
Och detta är berättelsen om Esaus släkt, hans som var stamfader för edoméerna, i Seirs bergsbygd.

4 Mosebok 24:18
Edom skall han få till besittning till besittning Seir -- sina fienders länder. Ty Israel skall göra mäktiga ting;

5 Mosebok 1:2
-- elva dagsresor från Horeb, åt Seirs bergsbygd till, fram till Kades-Barnea.

Jesaja 21:11
Utsaga om Duma. Man ropar till mig från Seir: »Väktare, vad lider natten? Väktare, vad lider natten?»

Jeremia 49:7
Om Edom. Så säger HERREN Sebaot: Finnes då ingen vishet mer i Teman? Har all rådighet försvunnit ifrån de förståndiga? Är deras vishet uttömd?

1 Mosebok 32:2
Överst på sidan
Överst på sidan