4 Mosebok 14:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
av alla de män som hava sett min härlighet och de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som dock nu tio gånger hava frestat mig och icke velat höra min röst,

Dansk (1917 / 1931)
Ingen af de Mænd, der har set min Herlighed og de Tegn, jeg har gjort i Ægypten og i Ørkenen, og dog nu for tiende Gang har fristet mig og ikke villet lyde min Røst,

Norsk (1930)
så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som Jeg har gjort i Egypten og i ørkenen, og som nu har fristet mig ti ganger og ikke hørt på min røst,

King James Bible
Because all those men which have seen my glory, and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these ten times, and have not hearkened to my voice;

English Revised Version
because all those men which have seen my glory, and my signs, which I wrought in Egypt and in the wilderness, yet have tempted me these ten times, and have not hearkened to my voice;
Treasury i Bibeln Kunskap

which have

4 Mosebok 14:11
Och HERREN sade till Mose: »Huru länge skall detta folk förakta mig, och huru länge skola de framhärda i att icke vilja tro på mig, oaktat alla de tecken jag har gjort bland dem?

5 Mosebok 1:31-35
och alldeles såsom i öknen som du har sett, där HERREN, din Gud, bar dig, såsom en man bär sin son, hela den väg I haven vandrat, ända till dess att I nu haven kommit hit.»…

Psaltaren 95:9-11
där edra fäder frestade mig, där de prövade mig, fastän de hade sett mina verk.…

Psaltaren 106:26
Då lyfte han upp sin hand mot dem och svor att slå ned dem i öknen,

Hebreerbrevet 3:17,18
Och vilka voro de som han var förtörnad på i fyrtio år? Var det icke de som hade syndat, de »vilkas kroppar föllo i öknen»?…

tempted

2 Mosebok 17:2
Då begynte folket tvista med Mose och sade: »Given oss vatten att dricka.» Mose svarade dem: »Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HERREN?»

Psaltaren 95:9
där edra fäder frestade mig, där de prövade mig, fastän de hade sett mina verk.

Psaltaren 106:14
De grepos av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken.

Malaki 3:15
Nej, de fräcka vilja vi nu prisa sälla; ty de som göra, vad ogudaktigt är, bliva upprättade, de gå fria, huru de än fresta Gud.»

Matteus 4:7
Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'»

1 Korinthierbrevet 10:9
Låtom oss icke heller fresta Kristus, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av ormarna.

Hebreerbrevet 3:9
där edra fäder frestade mig och prövade mig, fastän de hade sett mina verk i fyrtio år.

ten times

1 Mosebok 31:7,41
men eder fader har handlat svikligt mot mig och tio gånger förändrat min lön. Dock har Gud icke tillstatt honom att göra mig något ont.…

Job 19:3
Tio gånger haven I nu talat smädligt mot mig och kränkt mig utan all försyn.

Länkar
4 Mosebok 14:22 Inter4 Mosebok 14:22 FlerspråkigNúmeros 14:22 SpanskaNombres 14:22 Franska4 Mose 14:22 Tyska4 Mosebok 14:22 KinesiskaNumbers 14:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
4 Mosebok 14
21Men så sant jag lever, och så sant hela jorden skall bliva full av HERRENS härlighet: 22av alla de män som hava sett min härlighet och de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som dock nu tio gånger hava frestat mig och icke velat höra min röst, 23av dem skall ingen få se det land som jag med ed har lovat åt deras fäder; ingen av dem som hava föraktat mig skall få se det.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 10:5
Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.

2 Mosebok 5:21
och de sade till dem: »Må HERREN hemsöka eder och döma eder, eftersom I haven gjort oss förhatliga för Farao och hans tjänare och satt dem svärdet i hand till att dräpa oss.

2 Mosebok 14:11
Och de sade till Mose: »Funnos då inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Huru illa gjorde du icke mot oss, när du förde oss ut ur Egypten!

2 Mosebok 15:24
Då knorrade folket emot Mose och sade: »Vad skola vi dricka?»

2 Mosebok 16:2
Och Israels barns hela menighet knorrade emot Mose och Aron i öknen;

2 Mosebok 17:2
Då begynte folket tvista med Mose och sade: »Given oss vatten att dricka.» Mose svarade dem: »Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HERREN?»

2 Mosebok 17:3
Men eftersom folket där törstade efter vatten, knorrade de ytterligare emot Mose och sade: »Varför har du fört oss upp ur Egypten, så att vi, våra barn och vår boskap nu måste dö av törst?»

2 Mosebok 17:7
Och han gav stället namnet Massa och Meriba, därför att Israels barn hade tvistat och frestat HERREN och sagt: »Är HERREN ibland oss eller icke?»

2 Mosebok 32:1
Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget, församlade de sig omkring Aron och sade till honom: »Upp, gör oss en gud som kan gå framför oss; ty vi veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land.»

4 Mosebok 11:1
Men folket knorrade, och detta misshagade HERREN. Ty när HERREN hörde det, upptändes hans vrede, och HERRENS eld begynte brinna ibland dem och förtärde de som voro ytterst i lägret.

4 Mosebok 11:4
Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av lystnad; Israels barn själva begynte då ock åter att gråta och sade: »Ack om vi hade kött att äta!

4 Mosebok 12:1
Och Mirjam jämte Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru; han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru.

4 Mosebok 14:2
Och alla Israels barn knorrade emot Mose och Aron, och hela menigheten sade till dem: »O att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen!

5 Mosebok 9:7
Kom ihåg, förgät icke, huru du i öknen förtörnade HERREN, din Gud. Allt ifrån den dag då du drog ut ur Egyptens land, ända till dess I nu haven kommit hit, haven I varit gensträviga mot HERREN.

Psaltaren 78:41
Ja, de frestade Gud allt framgent och förtörnade Israels Helige.

Psaltaren 95:9
där edra fäder frestade mig, där de prövade mig, fastän de hade sett mina verk.

Daniel 1:20
Och närhelst konungen tillfrågade dem i en sak som fordrade vishet i förståndet, fann han dem vara tio gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som funnos i hela hans rike.

4 Mosebok 14:21
Överst på sidan
Överst på sidan