Markus 11
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og da de nærme sig Jerusalem til Bethfage og Bethania ved Oliebjerget, udsender han to af sine Disciple og siger til dem:1Og da de kom nær til Jerusalem, til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler avsted og sa til dem: 1När de nu nalkades Jerusalem och voro nära Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han åstad två av sina lärjungar
2»Gaar hen til den Landsby, som ligger lige for eder, og straks, naar I komme ind i den, skulle I finde et Føl bundet, paa hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; løser det og fører det hid!2Gå bort til den by som ligger rett for eder, og straks I kommer inn i den, skal I finne en fole bundet, som ennu aldri noget menneske har sittet på; løs den, og før den hit! 2och sade till dem: »Gån in i byn som ligger mitt framför eder, så skolen I, strax då I kommen ditin, finna en åsnefåle stå där bunden, som ännu ingen människa har suttit på; lösen den och fören den hit.
3Og dersom nogen siger til eder: Hvorfor gøre I dette? da siger: Herren har Brug for det, og han sender det straks herhen igen.«3Og dersom nogen sier til eder: Hvad er det I gjør? da skal I si: Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. 3Och om någon frågar eder varför I gören detta, så skolen I svara: 'Herren behöver den, men han skall strax sända den tillbaka hit.»
4Og de gik hen og fandt Føllet bundet ved Døren udenfor ved Gyden, og de løse det.4Og de gikk avsted, og fant folen bundet ved døren utenfor på gaten og løste den. 4Då gingo de åstad och funno en åsnefåle stå där bunden utanför en port vid vägen, och de löste den.
DANNORSVE
5Og nogle af dem, som stode der, sagde til dem: »Hvad gøre I, at I løse Føllet?«5Og nogen av dem som stod der, sa til dem: Hvad er det I gjør? løser I folen? 5Och några som stodo där bredvid sade till dem: »Vad gören I? Varför lösen I fålen?»
6Men de sagde til dem, ligesom Jesus havde sagt, og de tilstedte dem det.6Men de sa til dem så som Jesus hadde sagt; og de lot dem få den. 6Men de svarade dem såsom Jesus hade bjudit. Då lät man dem vara.
7Og de føre Føllet til Jesus og lægge deres Klæder paa det, og han satte sig paa det.7Og de førte folen til Jesus, og la sine klær på den; og han satte sig på den. 7Och de förde fålen till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den.
8Og mange bredte deres Klæder paa Vejen, andre Kviste, som de afskare paa Markerne.8Og mange bredte sine klær på veien, andre løvkvister, som de hadde hugget på markene. 8Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra åter skuro av kvistar och löv på fälten och strödde på vägen.
9Og de, som gik foran, og de, som fulgte efter, raabte: »Hosanna! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn!9Og de som gikk foran, og de som fulgte efter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! 9Och de som gingo före och de som följde efter ropade: »Hosianna! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.
DANNORSVE
10Velsignet være vor Fader Davids Rige, som kommer, Hosanna i det højeste!«10Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høieste! 10Välsignat vare vår fader Davids rike, som nu kommer. Hosianna i höjden!»
11Og han gik ind i Jerusalem, i Helligdommen, og da han havde beset alt, gik han, da det allerede var Aftenstid, ud til Bethania med de tolv.11Og han gikk inn i Jerusalem i templet og så sig om overalt, og da det alt var sent på dagen, gikk han ut til Betania med de tolv. 11Så drog han in i Jerusalem och kom in i helgedomen; och när han hade sett sig omkring överallt och det redan var sent på dagen, gick han med de tolv ut till Betania.
DANNORSVE
12Og den følgende Dag; da de gik ud fra Bethania, blev han hungrig.12Og den næste dag, da de gikk ut fra Betania, blev han hungrig. 12När de dagen därefter voro på väg tillbaka från Betania, blev han hungrig.
13Og da han saa et Figentræ langt borte, som havde Blade, gik han derhen, om han maaske kunde finde noget derpaa, og da han kom til det, fandt han intet uden Blade; thi det var ikke Figentid.13Og da han så et fikentre langt borte, som hadde blad, gikk han dit, om han kanskje kunde finne noget på det, og da han kom bort til det, fant han ikke noget uten blad; for det var ikke fikentid. 13Och då han på avstånd fick se ett fikonträd som hade löv, gick han dit för att se om han till äventyrs skulle finna något därpå; men när han kom fram till det, fann han intet annat än löv, det var icke då fikonens tid.
14Og han tog til Orde og sagde til det: »Aldrig i Evighed skal nogen mere spise Frugt af dig!« Og hans Disciple hørte det.14Og han tok til orde og sa til det: Aldri i evighet skal nogen mere ete frukt av dig! Og hans disipler hørte det. 14Då talade han och sade till trädet: »Aldrig någonsin mer äte någon frukt av dig.» Och hans lärjungar hörde detta.
DANNORSVE
15Og de komme til Jerusalem; og han gik ind i Helligdommen og begyndte at uddrive dem, som solgte og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole.15Og de kom til Jerusalem; og han gikk inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte i templet, og pengevekslernes bord og duekremmernes stoler veltet han, 15När de sedan kommo fram till Jerusalem, gick han in i helgedomen och begynte driva ut dem som sålde och köpte i helgedomen. Och han stötte omkull växlarnas bord och duvomånglarnas säten;
16Og han tilstedte ikke, at nogen bar nogen Ting igennem Helligdommen.16og han tillot ikke at nogen bar noget kar gjennem templet. 16han tillstadde icke heller att man bar någonting genom helgedomen.
17Og han lærte og sagde til dem: »Er der ikke skrevet, at mit Hus skal kaldes et Bedehus for alle Folkeslagene? Men I have gjort det til en Røverkule.«17Og han lærte og sa til dem: Er det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk? Men I har gjort det til en røverhule. 17Och han undervisade dem och sade: »Det är ju skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.' Men I haven gjort det till en rövarkula.»
18Og Ypperstepræsterne og de skriftkloge hørte det, og de søgte, hvorledes de kunde slaa ham ihjel; thi de frygtede for ham, eftersom hele Skaren blev slagen af, Forundring over hans Lære.18Og yppersteprestene og de skriftlærde hørte det, og de søkte råd til å rydde ham av veien; for de fryktet for ham, fordi alt folket var slått av forundring over hans lære. 18Då översteprästerna och de skriftlärde fingo höra härom, sökte de efter tillfälle att förgöra honom; ty de fruktade för honom, eftersom allt folket häpnade över hans undervisning.
19Og da det blev Aften, gik han uden for Staden.19Og når det blev aften, gikk han ut av byen. 19När det blev afton, begåvo de sig ut ur staden.
DANNORSVE
20Og da de om Morgenen gik forbi, saa de, at Figentræet var visnet fra Roden af.20Og da de gikk forbi tidlig om morgenen, så de at fikentreet var visnet fra roten av. 20Men då de nu på morgonen åter gingo där fram, fingo de se fikonträdet vara förtorkat ända från roten.
21Og Peter kom det i Hu og siger til ham; »Rabbi! se, Figentræet, som du forbandede, er visnet.«21Og Peter kom det i hu og sa til ham: Rabbi! se, fikentreet som du forbannet, er visnet. 21Då kom Petrus ihåg vad som hade skett och sade till honom: »Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade är förtorkat.»
22Og Jesus svarede og siger til dem: »Haver Tro til Gud!22Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! 22Jesus svarade och sade till dem: »Haven tro på Gud.
23Sandelig, siger jeg eder, den, som siger til dette Bjerg: Løft dig op og; kast dig i Havet, og ikke tvivler i sit Hjerte, men tror, at det sker, som han siger, ham skal det ske.23Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares. 23Sannerligen säger jag eder: Om någon säger till detta berg: 'Häv dig upp, och kasta dig i havet' och därvid icke tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske honom så.
DANNORSVE
24Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have faaet det, saa skal det ske eder.24Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder. 24Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.
25Og naar I staa og bede, da forlader, dersom I have noget imod nogen, for at ogsaa eders Fader, som er i Himlene, maa forlade eder eders Overtrædelser.25Og når I står og beder, og I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders Fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser! 25Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser.»
26[Men dersom I ikke forlade, skal eders Fader, som er i Himlene, ej heller forlade eders Overtrædelser.]«26Men dersom I ikke forlater, da skal heller ikke eders Fader i himmelen forlate eders overtredelser. 26 
DANNORSVE
27Og de komme atter til Jerusalem; og medens han gik omkring i Helligdommen, komme Ypperstepræsterne og de skriftkloge og de Ældste hen til ham.27Og de kom atter til Jerusalem. Og da han gikk omkring i templet, kom yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste 27Så kommo de åter till Jerusalem. Och medan han gick omkring i helgedomen, kommo översteprästerna och de skriftlärde och de äldste fram till honom;
28Og de sagde til ham: »Af hvad Magt gør du disse Ting? eller hvem har givet dig denne Magt til at gøre disse Ting?«28og sa til ham: Med hvad myndighet gjør du dette, og hvem har gitt dig denne myndighet til å gjøre det? 28och de sade till honom: »Med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig myndighet att göra detta?»
29Men Jesus sagde til dem: »Jeg vil spørge eder om een Ting, og svarer mig derpaa, saa vil jeg sige eder, af hvad Magt jeg gør disse Ting.29Men Jesus sa til dem: Jeg vil spørre eder om én ting; svar mig, så skal jeg si eder med hvad myndighet jeg gjør dette. 29Jesus svarade dem: »Jag vill ställa en fråga till eder; svaren mig på den, så skall ock jag säga eder med vad myndighet jag gör detta.
30Johannes's Daab, var den fra Himmelen eller fra Mennesker? Svarer mig!«30Johannes' dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar mig! 30Johannes' döpelse, var den från himmelen eller från människor? Svaren mig härpå.»
DANNORSVE
31Og de tænkte ved sig selv og sagde: »Sige vi: Fra Himmelen, da vil han sige, hvorfor troede I ham da ikke?31De tenkte da ved sig selv og sa: Sier vi: Fra himmelen, da sier han: Hvorfor trodde I ham da ikke? 31Då överlade de med varandra och sade: »Om vi svara: 'Från himmelen', så frågar han: 'Varför trodden I honom då icke?'
32Men sige vi: Fra Mennesker« saa frygtede de for Folket; thi alle holdt for, at Johannes virkelig var en Profet.32Eller skal vi si: Fra mennesker? De fryktet for folket; for alle mente om Johannes at han i sannhet var en profet. 32Eller skola vi svara: 'Från människor'?» -- det vågade de icke av fruktan för folket, ty alla höllo före att Johannes verkligen var en profet.
33Og de svare og sige til Jesus: »Vi vide det ikke.« Og Jesus siger til dem: »Saa siger jeg eder ikke heller, af hvad Magt jeg gør disse Ting.«33De svarte da Jesus: Vi vet det ikke. Da svarte Jesus og sa til dem: Så sier heller ikke jeg eder med hvad myndighet jeg gjør dette. 33De svarade alltså Jesus och sade: »Vi veta det icke.» Då sade Jesus till dem: »Så säger icke heller jag eder med vad myndighet jag gör detta.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 10
Top of Page
Top of Page