Lukas 11:49
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför har ock Guds vishet sagt: 'Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och somliga av dem skola de dräpa, och andra skola de förfölja.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor har ogsaa Guds Visdom sagt: Jeg vil sende Profeter og Apostle til dem, og nogle af dem skulle de slaa ihjel og forfølge,

Norsk (1930)
Derfor sa også Guds visdom: Jeg vil sende profeter og apostler til dem, og nogen av dem skal de slå ihjel, og nogen skal de forfølge,

King James Bible
Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute:

English Revised Version
Therefore also said the wisdom of God, I will send unto them prophets and apostles; and some of them they shall kill and persecute;
Treasury i Bibeln Kunskap

the wisdom.

Ordspråksboken 1:2
Av dem kan man lära vishet och tukt,

*etc:

Ordspråksboken 8:1-12
Hör, visheten ropar, och förståndet höjer sin röst.…

Ordspråksboken 9:1-3
Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sitt sjutal av pelare.…

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

Kolosserbrevet 2:3
ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.

I will.

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Matteus 23:34
Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

Apostagärningarna 1:8
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

Efesierbrevet 4:11
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.

and some.

Lukas 21:16,17
I skolen bliva förrådda till och med av föräldrar och bröder och fränder och vänner; och somliga av eder skall man döda.…

Matteus 22:6
Och de övriga grepo hans tjänare och misshandlade och dräpte dem.

Johannes 16:2
Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.

Apostagärningarna 7:57-60
Då skriade de med hög röst och höllo för sina öron och stormade alla på en gång emot honom…

Apostagärningarna 8:1,3
Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.…

Apostagärningarna 9:1,2
Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen…

Apostagärningarna 12:1,2
Vid den tiden lät konung Herodes gripa och misshandla några av dem som hörde till församlingen.…

Apostagärningarna 22:4,5
Jag förföljde 'den vägen' ända till döds, och både män och kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse;…

Apostagärningarna 22:20
Och när Stefanus', ditt vittnes, blod utgöts, var ock jag tillstädes och gillade vad som skedde och vaktade de mäns kläder, som dödade honom.'

Apostagärningarna 26:10,11
så gjorde jag ock i Jerusalem. Och många av de heliga inspärrade jag i fängelse, sedan jag av översteprästerna hade fått fullmakt därtill; och när man ville döda dem, röstade ock jag därför.…

2 Korinthierbrevet 11:24,25
Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när.…

Länkar
Lukas 11:49 InterLukas 11:49 FlerspråkigLucas 11:49 SpanskaLuc 11:49 FranskaLukas 11:49 TyskaLukas 11:49 KinesiskaLuke 11:49 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 11
48Så bären I då vittnesbörd om edra fäders gärningar och gillen dem; ty om de dräpte profeterna, så byggen I upp deras gravar. 49Därför har ock Guds vishet sagt: 'Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och somliga av dem skola de dräpa, och andra skola de förfölja. 50Och så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, allt det som är utgjutet från världens begynnelse,…
Korshänvisningar
Jeremia 7:25
Allt ifrån den dag då edra fäder drogo ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till eder alla mina tjänare profeterna.

Matteus 23:34
Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

Lukas 11:48
Så bären I då vittnesbörd om edra fäders gärningar och gillen dem; ty om de dräpte profeterna, så byggen I upp deras gravar.

Apostagärningarna 11:27
Vid den tiden kommo några profeter från Jerusalem ned till Antiokia.

1 Korinthierbrevet 1:24
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

Kolosserbrevet 2:3
ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.

Uppenbarelseboken 16:6
De hava utgjutit heliga mäns och profeters blod. Därför har ock du givit dem blod att dricka; de äro det värda.»

Uppenbarelseboken 18:20
Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder!»

Lukas 11:48
Överst på sidan
Överst på sidan