Jeremia 47:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så säger HERREN: Se, vatten stiga upp norrifrån och växa till en översvämmande ström; de översvämma landet och allt vad däri är, städerna med dem som bo därinne. Och människorna ropa, alla landets inbyggare jämra sig

Dansk (1917 / 1931)
Saa siger HERREN: Se, Vande stiger fra Nord, de bliver en Strøm, der svømmer over, de oversvømmer Landet og dets Fylde, Byerne og dem, som bor der. Menneskene skriger og jamrer, alle, som bor i Landet.

Norsk (1930)
Så sier Herren: Se, vann stiger op fra nord, og det blir til en flommende elv, og det flommer utover landene og alt som i dem er, byene og dem som bor i dem. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden, jamrer sig;

King James Bible
Thus saith the LORD; Behold, waters rise up out of the north, and shall be an overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein; the city, and them that dwell therein: then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl.

English Revised Version
Thus saith the LORD: Behold, waters rise up out of the north, and shall become an overflowing stream, and shall overflow the land and all that is therein, the city and them that dwell therein: and the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl.
Treasury i Bibeln Kunskap

waters

Jeremia 46:7,8
Vem är denne som stiger upp såsom Nilfloden, denne vilkens vatten svalla såsom strömmar?…

Jesaja 8:7,8
se, därför skall HERREN låta komma över dem flodens vatten, de väldiga och stora, nämligen konungen i Assyrien med all hans härlighet. Och den skall stiga över alla sina bräddar och gå över alla sina stränder.…

Jesaja 28:17
Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Och hagel skall slå ned eder lögntillflykt, och vatten skall skölja bort edert beskärm.

Jesaja 59:19
Så skall HERRENS namn bliva fruktat i väster och hans härlighet, där solen går upp. När fienden bryter fram lik en ström, skall HERRENS andedräkt förjaga honom.

Daniel 11:22
Och översvämmande härar skola svämmas bort för honom och krossas, så ock förbundets furste.

Amos 9:5,6
Ty Herren, HERREN Sebaot, han som rör vid jorden, då försmälter den av ångest och alla dess inbyggare sörja, ja, hela jorden höjer sig såsom Nilen och sjunker åter såsom Egyptens flod;…

Nahum 1:8
Men genom en störtflod gör han ände på platsen där den staden står, och hans fiender förföljas av mörker.

Uppenbarelseboken 12:15,16
Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan såsom en ström, för att strömmen skulle bortföra henne.…

Uppenbarelseboken 17:1,15
Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,…

out of

Jeremia 1:14
Och HERREN sade till mig: »Ja, från norr skall olyckan bryta in över alla landets inbyggare.

Jeremia 46:6,20
Ej ens den snabbaste kan fly undan, ej ens hjälten kan rädda sig. Norrut, invid floden Frat, där stappla de och falla.…

Jeremia 8:16
Från Dan hör man frustandet av hans hästar; för hans hingstars gnäggande bävar hela landet. De komma och förtära landet med allt vad däri är, staden med dem som bo däri.

Psaltaren 24:1
Av David; en psalm. Jorden är HERRENS och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.

Psaltaren 50:12
Om jag hungrade, skulle jag icke säga dig det; ty min är jordens krets med allt vad därpå är.

Psaltaren 96:11
Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är.

Psaltaren 98:7
Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.

1 Korinthierbrevet 10:26,28
Ty »jorden är Herrens, och allt vad därpå är».…

then the

Jeremia 46:13
Detta är det ord som HERREN talade till profeten Jeremia om att Nebukadressar, konungen i Babel, skulle komma och slå Egyptens land:

Jeremia 48:3-5,39
Klagorop höras från Horonaim, förödelse och stort brak.…

Jesaja 15:2-5,8
Habbait och Dibon stiga upp på offerhöjderna för att gråta; uppe i Nebo och Medeba jämrar sig Moab; alla huvuden där äro skalliga, alla skägg avskurna.…

Jesaja 22:1,4,5
Utsaga om Synernas dal. Vad är då på färde, eftersom allt ditt folk stiger upp på taken?…

Sefanja 1:10,11
På den dagen, säger HERREN, skall klagorop höras ifrån Fiskporten och jämmer från Nya staden och stort brak från höjderna.…

Jakobsbrevet 5:1
Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder.

Länkar
Jeremia 47:2 InterJeremia 47:2 FlerspråkigJeremías 47:2 SpanskaJérémie 47:2 FranskaJeremia 47:2 TyskaJeremia 47:2 KinesiskaJeremiah 47:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jeremia 47
1Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om filistéerna, förrän Farao hade intagit Gasa. 2Så säger HERREN: Se, vatten stiga upp norrifrån och växa till en översvämmande ström; de översvämma landet och allt vad däri är, städerna med dem som bo därinne. Och människorna ropa, alla landets inbyggare jämra sig 3När bullret höres av hans hingstars hovslag, när hans vagnar dåna, när hans hjuldon rassla, då se ej fäderna sig om efter barnen, så maktlösa stå de…
Korshänvisningar
Uppenbarelseboken 17:15
Och han sade ytterligare till mig: »Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål.

Jesaja 8:7
se, därför skall HERREN låta komma över dem flodens vatten, de väldiga och stora, nämligen konungen i Assyrien med all hans härlighet. Och den skall stiga över alla sina bräddar och gå över alla sina stränder.

Jesaja 8:8
Den skall tränga fram i Juda, svämma över och utbreda sig och räcka ända upp till halsen; och med sina utbredda vingar, skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är.»

Jesaja 14:31
Jämra dig, du port; ropa, du stad; försmält av ångest, du filistéernas hela land. Ty norrifrån kommer en rök; i fiendeskarornas tåg bliver ingen efter.

Jesaja 15:2
Habbait och Dibon stiga upp på offerhöjderna för att gråta; uppe i Nebo och Medeba jämrar sig Moab; alla huvuden där äro skalliga, alla skägg avskurna.

Jeremia 1:14
Och HERREN sade till mig: »Ja, från norr skall olyckan bryta in över alla landets inbyggare.

Jeremia 6:22
Så säger HERREN: Se, ett folk kommer från nordlandet, ett stort folk reser sig vid jordens yttersta ända.

Jeremia 46:7
Vem är denne som stiger upp såsom Nilfloden, denne vilkens vatten svalla såsom strömmar?

Jeremia 46:12
Folken få höra om din skam, och av dina klagorop bliver jorden full; ty den ene hjälten stapplar på den andre, och de falla båda tillsammans.

Jeremia 46:20
En skön kviga är Egypten; men en broms kommer farande norrifrån.

Jeremia 46:24
På skam kommer dottern Egypten; hon bliver given i nordlandsfolkets hand.

Jeremia 47:1
Överst på sidan
Överst på sidan