Jeremia 37:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
På konung Sidkias befallning satte man då Jeremia i förvar i fängelsegården, och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården.

Dansk (1917 / 1931)
Da bød Kong Zedekias, at man skulde holde Jeremias i Varetægt i Vagtforgaarden; og der gaves ham daglig et Stykke Brød fra Bagerens Gade, indtil Brødet slap op i Byen. Saaledes sad nu Jeremias i Vagtforgaarden.

Norsk (1930)
På kong Sedekias' bud holdt de Jeremias i varetekt i vaktgården og gav ham et brød til hver dag fra bakernes gate, inntil alt brødet i byen var fortært. Og Jeremias blev sittende i vaktgården.

King James Bible
Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread out of the bakers' street, until all the bread in the city were spent. Thus Jeremiah remained in the court of the prison.

English Revised Version
Then Zedekiah the king commanded, and they committed Jeremiah into the court of the guard, and they gave him daily a loaf of bread out of the bakers' street, until all the bread in the city was spent. Thus Jeremiah remained in the court of the guard.
Treasury i Bibeln Kunskap

into the.

Jeremia 32:2,8
Vid den tiden belägrade den babyloniske konungens här Jerusalem, och profeten Jeremia låg då fången i fängelsegården i Juda konungs hus.…

Jeremia 38:13,28
Sedan drogo de med tågen Jeremia upp ur brunnen. Men Jeremia måste stanna i fängelsegården.…

and that.

1 Kungaboken 17:4-6
Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna har jag bjudit att där förse dig med föda.»…

Job 5:20
I hungerstid förlossar han dig från döden och i krig undan svärdets våld.

Psaltaren 33:18,19
Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;…

Psaltaren 34:9,10
Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.…

Psaltaren 37:3,19
Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,…

Ordspråksboken 16:7
Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.

Ordspråksboken 21:1
Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill.

Jesaja 33:16
han skall bo på höjderna, klippfästen skola vara hans värn, sitt bröd skall han få, och vatten skall han hava beständigt.

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

until.

Jeremia 38:9
»Min herre konung, dessa män hava handlat illa i allt vad de hava gjort mot profeten Jeremia; ty de hava kastat honom i brunnen, där han strax måste dö av hunger, då nu intet bröd finnes i staden.

Jeremia 52:6
Men i fjärde månaden, på nionde dagen i månaden, var hungersnöden så stor i staden, att mängden av folket icke hade något att äta.

5 Mosebok 28:52-57
Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt land. Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig.…

2 Kungaboken 25:3
Men på nionde dagen i månaden var hungersnöden så stor i staden, att mängden av folket icke hade något att äta.

Klagovisorna 2:11,12,19,20
Mina ögon äro förtärda av gråt, mitt innersta är upprört, min lever är såsom utgjuten på jorden för dottern mitt folks skada; ty barn och spenabarn försmäkta på gatorna i staden.…

Klagovisorna 4:4,5,9,10
Spenabarnets tunga låder av törst vid dess gom; le späda barnen bedja om bröd, men ingen bryter sådant åt dem.…

Klagovisorna 5:10
Vår hud är glödande såsom en ugn, för brännande hungers skull.

Thus.

Jeremia 38:13,28
Sedan drogo de med tågen Jeremia upp ur brunnen. Men Jeremia måste stanna i fängelsegården.…

Jeremia 39:14
dessa sände bort och läto hämta Jeremia ifrån fängelsegården och lämnade honom åt Gedalja, son till Ahikam, son till Safan, på det att denne skulle föra honom hem; så fick han stanna där bland folket.

Apostagärningarna 12:5
Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Apostagärningarna 24:27
När två år voro förlidna, fick Felix till efterträdare Porcius Festus. Och eftersom Felix ville göra judarna sig bevågna, lämnade han Paulus kvar i fängelset.

Apostagärningarna 28:16,30
Och då vi hade kommit in i Rom, tillstaddes det Paulus att bo för sig själv, med den krigsman som skulle bevaka honom.…

Efesierbrevet 4:1
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,

Efesierbrevet 6:20
för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

2 Timotheosbrevet 2:9
och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor.

Länkar
Jeremia 37:21 InterJeremia 37:21 FlerspråkigJeremías 37:21 SpanskaJérémie 37:21 FranskaJeremia 37:21 TyskaJeremia 37:21 KinesiskaJeremiah 37:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jeremia 37
20Så hör mig nu, herre konung; värdes upptaga min bön: sänd mig icke tillbaka till sekreteraren Jonatans hus, på det att jag icke må dö där.» 21På konung Sidkias befallning satte man då Jeremia i förvar i fängelsegården, och gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden. Så stannade Jeremia i fängelsegården.
Korshänvisningar
1 Kungaboken 17:6
Och korparna förde till honom bröd och kött om morgonen, och bröd och kött om aftonen, och sin dryck fick han ur bäcken.

2 Kungaboken 25:3
Men på nionde dagen i månaden var hungersnöden så stor i staden, att mängden av folket icke hade något att äta.

Job 5:20
I hungerstid förlossar han dig från döden och i krig undan svärdets våld.

Psaltaren 33:18
Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;

Psaltaren 33:19
han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid.

Jesaja 33:16
han skall bo på höjderna, klippfästen skola vara hans värn, sitt bröd skall han få, och vatten skall han hava beständigt.

Jeremia 32:2
Vid den tiden belägrade den babyloniske konungens här Jerusalem, och profeten Jeremia låg då fången i fängelsegården i Juda konungs hus.

Jeremia 33:1
Och HERRENS ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad i fängelsegården; han sade:

Jeremia 38:6
Då togo de Jeremia och kastad honom i konungasonen Malkias brunn på fängelsegården; de släppte Jeremia ditned med tåg. I brunnen var intet vatten, men dy, och Jeremia sjönk ned i dyn.

Jeremia 38:9
»Min herre konung, dessa män hava handlat illa i allt vad de hava gjort mot profeten Jeremia; ty de hava kastat honom i brunnen, där han strax måste dö av hunger, då nu intet bröd finnes i staden.

Jeremia 38:13
Sedan drogo de med tågen Jeremia upp ur brunnen. Men Jeremia måste stanna i fängelsegården.

Jeremia 38:28
Men Jeremia fick stanna i fängelsegården ända till den dag då Jerusalem blev intaget.

Jeremia 52:6
Men i fjärde månaden, på nionde dagen i månaden, var hungersnöden så stor i staden, att mängden av folket icke hade något att äta.

Jeremia 37:20
Överst på sidan
Överst på sidan