2 Johannesbrevet 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.

Dansk (1917 / 1931)
Den Ældste til den udvalgte Frue og hendes Børn, som jeg elsker i Sandhed, og ikke jeg alene, men ogsaa alle, som have erkendt Sandheden,

Norsk (1930)
Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne,

King James Bible
The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;

English Revised Version
The elder unto the elect lady and her children, whom I love in truth; and not I only, but also all they that know the truth;
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

90. A. M.

4094.
elder.

1 Petrusbrevet 5:1
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

3 Johannesbrevet 1:1
Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

the elect lady.

2 Johannesbrevet 1:5,13
Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.…

Lukas 1:3
så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom till dig, ädle Teofilus,

Efesierbrevet 1:4,5
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.…

1 Thessalonikerbr. 1:3,4
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.…

2 Thessalonikerbr. 2:13,14
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.…

1 Petrusbrevet 1:2
utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.

whom.

2 Johannesbrevet 1:2,3
Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.…

1 Petrusbrevet 1:22,23
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,…

1 Johannesbrevet 3:18
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

3 Johannesbrevet 1:1
Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

known.

Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Galaterbrevet 2:5,14
Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.…

Galaterbrevet 3:1
I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?

Galaterbrevet 5:7
I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen?

Kolosserbrevet 1:5
vi tacka honom för det hopps skull, som är förvarat åt eder i himmelen. Om detta hopp haven I redan förut fått höra, genom sanningens ord i det evangelium

2 Thessalonikerbr. 2:13
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

1 Timotheosbrevet 2:4
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Hebreerbrevet 10:26
Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,

1 Johannesbrevet 2:21
Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.

Länkar
2 Johannesbrevet 1:1 Inter2 Johannesbrevet 1:1 Flerspråkig2 Juan 1:1 Spanska2 Jean 1:1 Franska2 Johannes 1:1 Tyska2 Johannesbrevet 1:1 Kinesiska2 John 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Johannesbrevet 1
1Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen. 2Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.…
Korshänvisningar
Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Apostagärningarna 11:30
Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände de det till de äldste.

Romabrevet 16:13
Hälsen Rufus, den i Herren utvalde, och hans moder, som också för mig har varit en moder.

1 Timotheosbrevet 2:4
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

1 Petrusbrevet 5:1
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

1 Petrusbrevet 5:13
Församlingen i Babylon, utvald likasom eder församling, hälsar eder. Så gör ock min son Markus.

1 Johannesbrevet 3:18
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.

2 Johannesbrevet 1:5
Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.

2 Johannesbrevet 1:13
Din utvalda systers barn hälsa dig.

3 Johannesbrevet 1:1
Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

1 Johannesbrevet 5:21
Överst på sidan
Överst på sidan