Apostagärningarna 11:30
Parallella Vers
Svenska (1917)
Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände de det till de äldste.

Dansk (1917 / 1931)
hvilket de ogsaa gjorde, og de sendte det til de Ældste ved Barnabas's og Saulus's Haand.

Norsk (1930)
Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

King James Bible
Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

English Revised Version
which also they did, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul.
Treasury i Bibeln Kunskap

to the.

Apostagärningarna 14:23
Därefter utvalde de åt dem »äldste» för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren, som de nu trodde på.

Apostagärningarna 15:4,6,23
När de sedan kommo fram till Jerusalem, mottogos de av församlingen och av apostlarna och de äldste och omtalade huru stora ting Gud hade gjort med dem.…

Apostagärningarna 16:4
Och när de sedan foro genom städerna, meddelade de församlingarna till efterföljd de stadgar som voro fastställda av apostlarna och de äldste i Jerusalem.

Apostagärningarna 20:17
Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste.

1 Timotheosbrevet 5:17
Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

Titusbrevet 1:5
När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna, och för att du, på det sätt som jag har ålagt dig, skulle i var särskild stad tillsätta äldste,

Jakobsbrevet 5:14
Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

1 Petrusbrevet 5:1
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

by.

Apostagärningarna 12:25
Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem och avlämnat understödet, vände de tillbaka och togo då med sig Johannes, som ock kallades Markus.

1 Korinthierbrevet 16:3,4
Men när jag kommer, skall jag sända åstad de män som I själva pröven vara lämpliga, med brev till Jerusalem, för att där frambära eder kärleksgåva.…

2 Korinthierbrevet 8:17-21
Ty han mottog villigt vår uppmaning; ja, han var så nitisk, att han nu självmant far åstad till eder.…

Länkar
Apostagärningarna 11:30 InterApostagärningarna 11:30 FlerspråkigHechos 11:30 SpanskaActes 11:30 FranskaApostelgeschichte 11:30 TyskaApostagärningarna 11:30 KinesiskaActs 11:30 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 11
29Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen. 30Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände de det till de äldste.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 4:36
Josef, som av apostlarna ock kallades Barnabas (det betyder förmanaren), en levit som var bördig från Cypern,

Apostagärningarna 12:1
Vid den tiden lät konung Herodes gripa och misshandla några av dem som hörde till församlingen.

Apostagärningarna 12:25
Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem och avlämnat understödet, vände de tillbaka och togo då med sig Johannes, som ock kallades Markus.

Apostagärningarna 14:23
Därefter utvalde de åt dem »äldste» för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren, som de nu trodde på.

Apostagärningarna 15:2
Då uppstod söndring, och Paulus och Barnabas kommo i ett ganska skarpt ordskifte med dem. Det bestämdes därför, att Paulus och Barnabas och några andra av dem skulle, för denna tvistefrågas skull, fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem.

Apostagärningarna 15:4
När de sedan kommo fram till Jerusalem, mottogos de av församlingen och av apostlarna och de äldste och omtalade huru stora ting Gud hade gjort med dem.

Apostagärningarna 15:6
Då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga om denna sak.

Apostagärningarna 16:4
Och när de sedan foro genom städerna, meddelade de församlingarna till efterföljd de stadgar som voro fastställda av apostlarna och de äldste i Jerusalem.

Apostagärningarna 20:17
Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste.

Apostagärningarna 21:18
Dagen därefter gick Paulus med oss andra till Jakob; dit kommo ock alla de äldste.

1 Timotheosbrevet 4:14
Försumma icke att vårda den nådegåva som finnes i dig, och som gavs dig i kraft av profetord, under handpåläggning av de äldste.

1 Timotheosbrevet 5:17
Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

1 Timotheosbrevet 5:19
Upptag intet klagomål mot någon av de äldste, om det icke styrkes av två eller tre vittnen.

Titusbrevet 1:5
När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna, och för att du, på det sätt som jag har ålagt dig, skulle i var särskild stad tillsätta äldste,

Jakobsbrevet 5:14
Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

1 Petrusbrevet 5:1
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

2 Johannesbrevet 1:1
Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.

3 Johannesbrevet 1:1
Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

Apostagärningarna 11:29
Överst på sidan
Överst på sidan