Salmenes 135
Norsk (1930)
1Halleluja! Lov Herrens navn, lov, I Herrens tjenere,

2I som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus!

3Lov Herren! for Herren er god, lovsyng hans navn! for det er liflig.

4For Herren har utvalgt sig Jakob, Israel til sin eiendom.

5Jeg vet at Herren er stor, og vår Herre større enn alle guder.

6Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp,

7han som lar regnskyer stige op fra jordens ende, gjør lyn til regn, fører vind ut av sine forrådshus,

8han som slo de førstefødte i Egypten, både mennesker og fe.

9som sendte tegn og under midt i dig, Egypten, mot Farao og mot alle hans tjenere,

10han som slo mange hedningefolk og drepte mektige konger,

11Sihon, amorittenes konge, og Og, Basans konge, og alle Kana'ans kongeriker,

12og gav deres land til arv, gav Israel, sitt folk, det til arv.

13Herre, ditt navn blir til evig tid, Herre, ditt minne fra slekt til slekt.

14For Herren skal dømme sitt folk, og han skal miskunne sig over sine tjenere.

15Hedningenes avguder er sølv og gull, et verk av menneskers hender.

16De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke;

17de har ører, men hører ikke, og det er ikke nogen ånde i deres munn.

18Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem.

19Israels hus, lov Herren! Arons hus, lov Herren!

20Levis hus, lov Herren! I som frykter Herren, lov Herren!

21Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 134
Top of Page
Top of Page