Salmenes 10
Norsk (1930)
1Hvorfor, Herre, står du langt borte? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider?

2Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt.

3For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham.

4Den ugudelige sier i sitt overmot: Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er alle hans tanker.

5Hans veier lykkes til enhver tid; langt borte fra ham i det høie er dine dommer; av alle sine motstandere blåser han.

6Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke rokkes, fra slekt til slekt skal jeg ikke stedes i ulykke.

7Hans munn er full av forbannelse og av svik og vold; under hans tunge er ulykke og ondskap.

8Han ligger i bakhold ved gårdene, på lønnlige steder myrder han den uskyldige, hans øine speider efter den ulykkelige.

9Han lurer på lønnlig sted, lik løven i sitt skjul; han lurer for å gripe den elendige; han griper den elendige idet han drar ham inn i sitt garn.

10Han bøier sig, dukker sig ned, og for hans sterke klør faller de elendige.

11Han sier i sitt hjerte: Gud har glemt det, han har skjult sitt åsyn, han ser det aldri.

12Reis dig, Herre! Gud, opløft din hånd, glem ikke de elendige!

13Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte: Du hjemsøker ikke?

14Du har sett det; for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd; til dig overgir den elendige sin sak, du er den farløses hjelper.

15Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den!

16Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

17De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til

18for å dømme i den farløses og undertryktes sak. Ikke skal mennesket, som er av jorden, lenger vedbli å volde redsel.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 9
Top of Page
Top of Page