Matteus 10:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan; och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan. Ty sannerligen säger jag eder: I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer, förrän Människosonen kommer.

Dansk (1917 / 1931)
Men naar de forfølge eder i een By, da flyr til en anden; thi sandelig, siger jeg eder, I skulle ikke komme til Ende med Israels Byer, førend Menneskesønnen kommer.

Norsk (1930)
Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg eder: I skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.

King James Bible
But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.

English Revised Version
But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.
Treasury i Bibeln Kunskap

when.

Matteus 2:13
Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: »Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.»

Matteus 4:12
Men när han hörde att Johannes hade blivit satt i fängelse, drog han sig tillbaka till Galileen.

Matteus 12:14,15
Då gingo fariséerna bort och fattade det beslutet om honom, att de skulle förgöra honom.…

Lukas 4:29-31
och stodo upp och drevo honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på, och ville störta honom därutför.…

Johannes 7:1
Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, ty i Judeen ville han icke vandra omkring, då nu judarna stodo efter att döda honom.

Johannes 10:39-42
Då ville de åter gripa honom, men han gick sin väg, undan deras händer.…

Johannes 11:53,54
Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.…

Apostagärningarna 8:1
Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.

Apostagärningarna 9:24,25
men deras anslag blev bekant för Saulus. Och då de nu, för att kunna röja honom ur vägen, till och med höllo vakt vid stadsportarna både dag och natt,…

Apostagärningarna 13:50,51
Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som »fruktade Gud», så ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads område.…

Apostagärningarna 14:6,7,19,20
flydde de, så snart de förstodo huru det var, till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och till trakten omkring dem.…

Apostagärningarna 17:10,14
Men strax om natten blevo Paulus och Silas av bröderna sända åstad till Berea. Och när de hade kommit dit, gingo de till judarnas synagoga.…

Apostagärningarna 20:1
Då nu oroligheterna voro stillade, kallade Paulus lärjungarna till sig och talade till dem förmaningens ord; och sedan han hade tagit avsked av dem, begav han sig åstad för att fara till Macedonien.

have gone over.

Matteus 16:28
Sannerligen säger jag eder: Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden, förrän de få se Människosonen komma i sitt rike.»

Matteus 24:27,30,48
Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. --…

Matteus 25:13
Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

Matteus 26:64
Jesus svarade honom: »Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himmelens skyar.»

Markus 13:26
Och då skall man få se 'Människosonen komma i skyarna' med stor makt och härlighet.

Lukas 18:8
Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?»

Lukas 21:27
Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet.

Länkar
Matteus 10:23 InterMatteus 10:23 FlerspråkigMateo 10:23 SpanskaMatthieu 10:23 FranskaMatthaeus 10:23 TyskaMatteus 10:23 KinesiskaMatthew 10:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 10
22Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. -- 23När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan; och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan. Ty sannerligen säger jag eder: I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer, förrän Människosonen kommer. 24Lärjungen är icke förmer än sin mästare, ej heller är tjänaren förmer än sin herre.…
Korshänvisningar
Jeremia 26:21
När då konung Jojakim med alla sina hjältar och alla furstar hörde vad han sade, ville han döda honom. Men när Uria fick höra härom, blev han förskräckt och flydde och kom till Egypten.

Matteus 16:27
Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.

Matteus 16:28
Sannerligen säger jag eder: Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden, förrän de få se Människosonen komma i sitt rike.»

Matteus 23:34
Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

Matteus 23:36
Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.

Matteus 24:34
Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.

Matteus 10:22
Överst på sidan
Överst på sidan