Jesaja 66:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag känner deras gärningar och tankar. Den tid kommer, då jag skall församla alla folk och tungomål; och de skola komma och se min härlighet.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg kommer for at samle alle Folk og Tungemaal, og de skal komme og se min Herlighed.

Norsk (1930)
Og jeg, jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet; den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se min herlighet.

King James Bible
For I know their works and their thoughts: it shall come, that I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory.

English Revised Version
For I know their works and their thoughts: the time cometh, that I will gather all nations and tongues; and they shall come, and shall see my glory.
Treasury i Bibeln Kunskap

I know

Jesaja 37:28
Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och huru du rasar mot mig.

5 Mosebok 31:21
Och när då mycken olycka och nöd träffar dem, skall denna sång avlägga sitt vittnesbörd inför dem; ty den skall icke förgätas och försvinna ur deras avkomlingars mun. Jag vet ju med vilka tankar de umgås redan nu, innan jag har låtit dem komma in i det land som jag med ed lovade dem.»

Amos 5:12
Ty jag vet att edra överträdelser äro många och edra synder talrika, I den rättfärdiges förtryckare, som tagen mutor och vrängen rätten för de fattiga i porten.

Johannes 5:42
men jag känner eder och vet att I icke haven Guds kärlek i eder.

Uppenbarelseboken 2:2,9,13
Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.…

their thoughts

Job 42:2
Ja, jag vet att du förmår allt, och att intet som du besluter är dig för svårt.

Hesekiel 38:10
Så säger Herren, HERREN: På den tiden skola planer uppstå i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda anslag.

Matteus 9:4
Men Jesus förstod deras tankar och sade: »Varför tänken I i edra hjärtan vad ont är?

Matteus 12:25
Men han förstod deras tankar och sade till dem: »Vart rike som har kommit i strid med sig självt bliver förött, och intet samhälle eller hus som har kommit i strid med sig självt kan hava bestånd.

Lukas 5:22
Men Jesus förnam deras tankar och svarade och sade till dem: »Vad är det I tänken i edra hjärtan?

1 Korinthierbrevet 3:20
så ock: »Herren känner de visas tankar, han vet att de äro fåfängliga.»

Hebreerbrevet 4:12
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

that I

Jesaja 2:2
Och det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat och vara det yppersta ibland bergen och upphöjt över andra höjder; och alla hednafolk skola strömma dit,

Psaltaren 67:2
för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.

Psaltaren 72:11,17
Ja, alla konungar falle ned för honom, alla hedningar tjäne honom.…

Psaltaren 82:8
Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk.

Psaltaren 86:9
Hedningarna, som du har gjort, skola alla komma och tillbedja inför dig, Herre, och skola ära ditt namn.

Joel 3:2
då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.

Romabrevet 15:8-12
Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;…

Romabrevet 16:26
men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --

Uppenbarelseboken 11:15
Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo i himmelen starka röster som sade: »Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.»

and see

Jesaja 65:10
Saron skall bliva en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för fäkreatur, och de skola givas åt mitt folk, när det söker mig.

Hesekiel 39:21
Och jag skall uppenbara min härlighet bland folken, så att alla folk skola se den dom som jag har utfört, och se huru jag har låtit min hand drabba dem.

Johannes 17:24
Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.

2 Korinthierbrevet 4:4-6
Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.…

Länkar
Jesaja 66:18 InterJesaja 66:18 FlerspråkigIsaías 66:18 SpanskaÉsaïe 66:18 FranskaJesaja 66:18 TyskaJesaja 66:18 KinesiskaIsaiah 66:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 66
17De som låta inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äta svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skola allasammans förgås, säger HERREN. 18Jag känner deras gärningar och tankar. Den tid kommer, då jag skall församla alla folk och tungomål; och de skola komma och se min härlighet. 19Och jag skall göra ett tecken bland dem; och några av dem som bliva räddade skall jag sända såsom budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttfolken, till Tubal och Javan, till havsländerna i fjärran, som icke hava hört något om mig eller sett min härlighet; och de skola förkunna min härlighet bland folken.…
Korshänvisningar
Psaltaren 97:6
Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära.

Psaltaren 139:2
Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Jesaja 11:9
Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.

Jesaja 45:22
Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest ingen.

Jesaja 52:10
HERREN blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon, och alla jordens ändar få se vår Guds frälsning.

Jesaja 55:8
Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.

Jesaja 56:8
Så säger Herren, HERREN, han som församlar de fördrivna av Israel: Jag skall församla ännu flera till honom, utöver dem som redan äro församlade till honom.

Jesaja 57:12
Men jag skall visa, huru det är med din rättfärdighet och med dina verk, de skola icke hjälpa dig.

Jesaja 59:7
Deras fötter hasta till vad ont är och äro snara, när det gäller att utgjuta oskyldigt blod; deras tankar äro fördärvliga tankar, förödelse och förstöring är på deras vägar.

Jesaja 65:2
Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följa sina egna tankar --

Jeremia 3:17
Utan på den tiden skall man kalla Jerusalem »HERRENS tron»; och dit skola församla sig alla hednafolk, till HERRENS namn i Jerusalem. Och de skola icke mer vandra efter sina onda hjärtans hårdhet.

Joel 3:2
då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.

Sakaria 14:16
Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.

Malaki 1:11
Från solens uppgång ända till dess nedgång är ju mitt namn stort bland folken, och överallt frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn; ja, mitt namn är stort bland folken, säger HERREN Sebaot.

Jesaja 66:17
Överst på sidan
Överst på sidan