1 Mosebok 39:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och HERREN var med Josef, så att han blev en lyckosam man. Och han vistades i sin herres, egyptierns, hus;

Dansk (1917 / 1931)
Men HERREN var med Josef, saa Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ægypterens Hus;

Norsk (1930)
Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren.

King James Bible
And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.

English Revised Version
And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord.

1 Mosebok 39:21,22
Men HERREN var med Josef och förskaffade honom ynnest och lät honom finna nåd hos föreståndaren för fängelset.…

1 Mosebok 21:22
Vid den tiden kom Abimelek med Pikol, sin härhövitsman, och talade med Abraham och sade: »Gud är med dig i allt vad du gör.

1 Mosebok 26:24,28
Och HERREN uppenbarade sig för honom den natten och sade: »Jag är Abrahams, din faders, Gud. Frukta icke, ty jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din säd talrik, för min tjänare Abrahams skull.»…

1 Mosebok 28:15
Och se, jag är med dig och skall bevara dig, varthelst du går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land; ty jag skall icke övergiva dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig.»

1 Samuelsboken 3:19
Men Samuel växte upp, och HERREN var med honom och lät intet av allt vad han hade talat falla till jorden.

1 Samuelsboken 16:18
En av männen svarade då och sade: »Betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara kunnig i strängaspel, en käck stridsman och en förståndig man, därtill en fager man; och HERREN är med honom.»

1 Samuelsboken 18:14,28
Och David hade framgång på alla sina vägar, och HERREN var med honom.…

Psaltaren 1:3
Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

Psaltaren 46:7,11
HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.…

Psaltaren 91:15
Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

Jesaja 8:9,10
Rasen, I folk; I skolen dock krossas. Lyssnen, alla I fjärran länder. Rusten eder; I skolen dock krossas. Ja, rusten eder; I skolen dock krossas.…

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jesaja 43:2
Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, så skola de icke fördränka dig; måste du än gå genom eld, så skall du ej bliva svedd, och lågorna skola ej förtära dig.

Jeremia 15:20
Och jag skall göra dig inför detta folk till en fast kopparmur, så att de icke skola bliva dig övermäktiga, om de vilja strida mot dig; ty jag är med dig och vill frälsa dig och vill hjälpa dig, säger HERREN.

Matteus 1:23
»Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).

Apostagärningarna 7:9,10
Och våra stamfäder avundades Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom…

Apostagärningarna 8:31
Han svarade: »Huru skulle jag väl kunna förstå det, om ingen vägleder mig?» Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.

house.

1 Korinthierbrevet 7:20-24
Var och en förblive i den kallelse vari han var, när han blev kallad.…

1 Timotheosbrevet 6:1
De som äro trälar och tjäna under andra må akta sina herrar all heder värda, så att Guds namn och läran icke bliva smädade.

Titusbrevet 2:9,10
Förmana tjänarna att i allt underordna sig sina herrar, att skicka sig dem till behag och icke vara gensvariga,…

Länkar
1 Mosebok 39:2 Inter1 Mosebok 39:2 FlerspråkigGénesis 39:2 SpanskaGenèse 39:2 Franska1 Mose 39:2 Tyska1 Mosebok 39:2 KinesiskaGenesis 39:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 39
1Och Josef fördes ned till Egypten; och Potifar, som var hovman hos Farao och hövitsman för drabanterna, en egyptisk man, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom ditned. 2Och HERREN var med Josef, så att han blev en lyckosam man. Och han vistades i sin herres, egyptierns, hus; 3och hans herre såg att HERREN var med honom, ty allt vad han gjorde lät HERREN lyckas väl under hans hand.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 7:9
Och våra stamfäder avundades Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom

1 Mosebok 21:20
Och Gud var med gossen, och han växte upp och bodde i öknen och blev med tiden en bågskytt.

1 Mosebok 39:3
och hans herre såg att HERREN var med honom, ty allt vad han gjorde lät HERREN lyckas väl under hans hand.

1 Mosebok 39:21
Men HERREN var med Josef och förskaffade honom ynnest och lät honom finna nåd hos föreståndaren för fängelset.

1 Mosebok 39:23
Föreståndaren för fängelset tog sig alls icke av något som Josef hade om hand, eftersom HERREN var med denne; och vad han gjorde, det lät HERREN lyckas väl.

Josuaé 6:27
Och HERREN var med Josua, så att ryktet om honom gick ut över hela landet.

1 Samuelsboken 3:19
Men Samuel växte upp, och HERREN var med honom och lät intet av allt vad han hade talat falla till jorden.

1 Samuelsboken 18:14
Och David hade framgång på alla sina vägar, och HERREN var med honom.

2 Kungaboken 18:7
Och HERREN var med honom, så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från konungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig.

Psaltaren 1:3
Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

1 Mosebok 39:1
Överst på sidan
Överst på sidan