Prædikeren 10
Dansk (1917 / 1931)
1Døde Fluer gør Salveblanderens Olie stinkende, lidt Daarskab ødelægger Visdommens Værd. 2Den vise har sin Forstand til højre, Taaben har sin til venstre, 3Hvor Daaren end færdes, svigter hans Forstand, og han røber for alle, at han er en Daare. 4Naar en Herskers Vrede rejser sig mod dig, forlad ikke derfor din Plads; thi Sagtmodighed hindrer store Synder.

5Der er et Onde, jeg saa under Solen; det ser ud som et Misgreb af ham, som har Magten: 6Daarskab sættes i Højsædet, nederst sidder de rige. 7Trælle saa jeg højt til Hest og Høvdinger til Fods som Trælle.

8Den, som graver en Grav, falder selv deri; den, som nedbryder en Mur, ham bider en Slange; 9den, som bryder Sten, kan saare sig paa dem; den, som kløver Træ, er i Fare. 10Naar Øksen er sløv og dens Æg ej hvæsses, maa Kraft lægges i; men den dygtiges Fortrin er Visdom. 11Bider en Slange, før den besværges, har Besværgeren ingen Gavn af sin Kunst. 12Ord fra Vismands Mund vinder Yndest, en Daares Læber bringer ham Vaade; 13hans Tale begynder med Daarskab og ender med den værste Galskab. 14Taaben bruger mange Ord. Ej ved Mennesket, hvad der skal ske; hvad der efter hans Død skal ske, hvo siger ham det? 15Daarens Flid gør ham træt, thi end ikke til Bys ved han Vej. 16Ve dig, du Land, hvis Konge er en Dreng og hvis Fyrster holder Gilde ved Gry. 17Held dig; du Land, hvis Konge er ædelbaaren, hvis Fyrster holder Gilde til sømmelig Tid som Mænd og ikke som Drankere. 18Ved Ladhed synker Bjælkelaget; naar Hænderne slappes, drypper det i Huset. 19Til Morskab holder man Gæstebud, og Vin gør de levende glade; men Penge skaffer alt til Veje. 20End ikke i din Tanke maa du bande en Konge, end ikke i dit Sovekammer en, som er rig; thi Himlens Fugle kan udsprede Ordet, de vingede røbe, hvad du siger.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Ecclesiastes 9
Top of Page
Top of Page