Apostagärningarna 17:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
ej heller låter han betjäna sig av människohänder, såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och allt.

Dansk (1917 / 1931)
han tjenes ikke heller af Menneskers Hænder som en, der trænger til noget, efterdi han selv giver alle Liv og Aande og alle Ting.

Norsk (1930)
heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting;

King James Bible
Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

English Revised Version
neither is he served by men's hands, as though he needed anything, seeing he himself giveth to all life, and breath, and all things;
Treasury i Bibeln Kunskap

is.

Job 22:2
Kan en man bereda Gud något gagn, så att det länder honom till gagn, om någon är förståndig?

Job 35:6,7
Om du syndar, vad gör du väl honom därmed? Och om dina överträdelser äro många, vad skadar du honom därmed?…

Psaltaren 16:2
Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

Psaltaren 50:8-13
Icke för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig; dina brännoffer har jag alltid inför mig.…

Jeremia 7:20-23
Därför säger Herren, HERREN så: Se, min vrede och förtörnelse skall utgjuta sig över denna plats, över både människor och djur, över både träden på marken och frukten på jorden; och den skall brinna och icke bliva utsläckt.…

Amos 5:21-23
Jag hatar edra fester, jag är led vid dem, och jag finner intet behag i edra högtidsförsamlingar.…

Matteus 9:13
Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

seeing.

Apostagärningarna 17:28
Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till, såsom ock några av edra egna skalder hava sagt: 'Vi äro ju ock av hans släkt.'

Apostagärningarna 14:17
Dock har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd, ty han har bevisat eder välgärningar, i det han har givit eder regn och fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan med mat och glädje.»

1 Mosebok 2:7
Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

4 Mosebok 16:22
Då föllo de ned på sina ansikten och sade: »O Gud, du Gud som råder över allt kötts anda, skall du förtörnas på hela menigheten, därför att en enda man syndar?»

4 Mosebok 27:16
»Må HERREN, den Gud som råder över allt kötts anda, sätta en man över menigheten,

Job 12:10
I hans han är ju allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda.

Job 27:3
aldrig, så länge ännu min ande är i mig och Guds livsfläkt är kvar i min näsa,

Job 33:4
Guds ande är det som har gjort mig, den Allsmäktiges fläkt beskär mig liv.

Job 34:14
Om han ville tänka allenast på sig själv och åter draga till sig sin anda och livsfläkt,

Psaltaren 104:27-30
Alla vänta de efter dig, att du skall giva dem deras mat i rätt tid.…

Jesaja 42:5
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:

Jesaja 57:16
Ja, jag vill icke evinnerligen gå till rätta och icke ständigt förtörnas; eljest skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar, som jag själv har skapat.

Sakaria 12:1
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne:

Matteus 5:45
och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

Romabrevet 11:35
Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igen?»

1 Timotheosbrevet 6:17
Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

Länkar
Apostagärningarna 17:25 InterApostagärningarna 17:25 FlerspråkigHechos 17:25 SpanskaActes 17:25 FranskaApostelgeschichte 17:25 TyskaApostagärningarna 17:25 KinesiskaActs 17:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 17
24Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer, 25ej heller låter han betjäna sig av människohänder, såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och allt. 26Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo --…
Korshänvisningar
5 Mosebok 30:20
i det att du älskar HERREN, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom; ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dem.

Job 22:2
Kan en man bereda Gud något gagn, så att det länder honom till gagn, om någon är förståndig?

Psaltaren 50:10
ty mina äro alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen;

Jesaja 42:5
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:

Jeremia 38:16
Då gav konung Sidkia Jeremia sin ed, hemligen, och sade: »Så sant HERREN lever, han som har givit oss detta vårt liv: jag skall icke låta döda dig, ej heller skall jag lämna dig i händerna på dessa män som stå efter ditt liv.»

Apostagärningarna 17:24
Överst på sidan
Överst på sidan