2 Krönikeboken 17:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och HERREN var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte icke Baalerna,

Dansk (1917 / 1931)
Og HERREN var med Josafat, thi han vandrede de Veje, hans Fader David til at begynde med havde vandret, og søgte ikke hen til Ba'alerne,

Norsk (1930)
Og Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David i sin første tid hadde fulgt, og ikke søkte til Ba'alene,

King James Bible
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim;

English Revised Version
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto the Baalim;
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord

2 Krönikeboken 15:2,9
Han gick ut mot Asa och sade till honom: »Hören mig, du, Asa, och I, hela Juda och Benjamin. HERREN är med eder, när I ären med honom, och om I söken honom, så låter han sig finnas av eder; men om I övergiven honom, så övergiver han ock eder.…

1 Mosebok 39:2,3,21
Och HERREN var med Josef, så att han blev en lyckosam man. Och han vistades i sin herres, egyptierns, hus;…

2 Mosebok 3:12
Han svarade: »Jag vill vara med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten, skolen I hålla gudstjänst på detta berg.»

2 Mosebok 4:12
Så gå nu åstad, jag skall vara med din mun och lära dig vad du skall tala.»

Josuaé 1:5,9
Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar; såsom jag har varit med Mose, så skall jag ock vara med dig; jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.…

Domarboken 2:18
När HERREN alltså lät någon domare uppstå bland dem, var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand, så länge domaren levde; ty då de jämrade sig över sina förtryckare och plågare, förbarmade sig HERREN.

Domarboken 6:12
För honom uppenbarade sig nu HERRENS ängel och sade till honom: »HERREN är med dig, du tappre stridsman.»

2 Samuelsbokem 5:10
Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och HERREN, härskarornas Gud, var med honom.

1 Krönikeboken 22:18
»HERREN, eder Gud, är ju med eder och har låtit eder få ro på alla sidor; ty han har givit landets förra inbyggare i min hand, och landet har blivit HERREN och hans folk underdånigt.

Psaltaren 46:7,11
HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.…

Jesaja 8:10
Gören upp planer; de varda dock om intet. Avtalen, vad I viljen; det skall dock ej lyckas. Ty Gud är med oss.

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Matteus 1:23
»Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).

Matteus 18:20
Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.»

Matteus 28:20
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Matteus 28:20
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

2 Timotheosbrevet 4:22
Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.

he walked

2 Samuelsbokem 8:15
David regerade nu över hela Israel; och David skipade lag och rätt åt allt sitt folk.

1 Kungaboken 11:6
Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.

1 Kungaboken 15:3,4
Och han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var icke hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.…

2 Kungaboken 14:3
Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, dock icke såsom hans fader David; men han gjorde i allt såsom hans fader Joas hade gjort.

2 Kungaboken 16:2
Tjugu år gammal var Ahas, när han blev konung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde icke vad rätt var i HERRENS, sin Guds, ögon, såsom hans fader David,

2 Kungaboken 18:3
Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader David hade gjort.

2 Kungaboken 22:2
Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek icke av vare sig till höger eller till vänster.

Psaltaren 132:1-5
En vallfartssång. Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida,…

his father David.

2 Krönikeboken 14:2-5,11
Och Asa gjorde vad gott och rätt var i HERRENS, sin Guds, ögon.…

2 Krönikeboken 15:8-13
När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd, och upprättade åter HERRENS altare, det som stod framför HERRENS förhus.…

sought

Domarboken 2:11
Då gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna.

Domarboken 8:33
Men när Gideon var död, begynte Israels barn åter i trolös avfällighet löpa efter Baalerna; och de gjorde Baal-Berit till gud åt sig.

Jeremia 2:23
Huru kan du säga: »Jag har ej orenat mig, jag har icke följt efter Baalerna»? Besinna vad du har bedrivit i dalen, ja, betänk vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto, som löper hit och dit.

Länkar
2 Krönikeboken 17:3 Inter2 Krönikeboken 17:3 Flerspråkig2 Crónicas 17:3 Spanska2 Chroniques 17:3 Franska2 Chronik 17:3 Tyska2 Krönikeboken 17:3 Kinesiska2 Chronicles 17:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Krönikeboken 17
2Han lade in krigsfolk i alla Juda fasta städer och lade in besättningar i Juda land och i de Efraims städer som hans fader Asa hade intagit. 3Och HERREN var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte icke Baalerna, 4utan sökte sin faders Gud och vandrade efter hans bud och gjorde icke såsom Israel.…
Korshänvisningar
1 Kungaboken 22:43
Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg, utan att vika av ifrån den; han gjorde nämligen vad rätt var i HERRENS ögon. (44) Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor att frambära offer och tända offereld på höjderna.

2 Krönikeboken 17:2
Han lade in krigsfolk i alla Juda fasta städer och lade in besättningar i Juda land och i de Efraims städer som hans fader Asa hade intagit.

2 Krönikeboken 17:4
utan sökte sin faders Gud och vandrade efter hans bud och gjorde icke såsom Israel.

2 Krönikeboken 21:12
Men en skrivelse kom honom till handa från profeten Elia, så lydande: »Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Se, du har icke vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda konungs, vägar,

2 Krönikeboken 17:2
Överst på sidan
Överst på sidan