1.Timotheus 5
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En gammel Mand maa du ikke skælde paa, men forman ham som en Fader, unge Mænd som Brødre,1Tal ikke hårdt til en gammel mann, men forman ham som en far, unge menn som brødre, 1En äldre man må du icke tillrättavisa med hårda ord; du bör tala till honom såsom till en fader. Till yngre män må du tala såsom till bröder,
2gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre, i al Renhed.2gamle kvinner som mødre, unge som søstre, i all renhet! 2till äldre kvinnor såsom till mödrar, till yngre kvinnor såsom till systrar, i all renhet.
DANNORSVE
3Ær Enker, dem, som virkelig ere Enker;3Hedre enker som virkelig er enker! 3Änkor må du bevisa ära, om de äro rätta, värnlösa änkor.
4men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbebageligt for Gud.4Men har en enke barn eller barnebarn, da skal disse først lære å vise sin gudsfrykt mot sin egen slekt og gi sine foreldre vederlag; for dette er tekkelig i Guds øine. 4Men om en änka har barn eller barnbarn, då må i första rummet dessa lära sig att med tillbörlig vördnad taga sig an sina närmaste och så återgälda sina föräldrar vad de äro dem skyldiga; ty sådant är välbehagligt inför Gud.
5Men den, som virkelig er Enke og staar ene, har sat sit Haab til Gud og bliver ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag;5Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og blir ved i bønn og påkallelse natt og dag; 5En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.
6men den, som lever efter sine Lyster, er levende død.6men den som lever efter sine lyster, er levende død. 6Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, hon är död, fastän hon lever. --
DANNORSVE
7Forehold dem ogsaa dette, for at de maa være ulastelige.7Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige. 7Förehåll dem också detta, så att man icke får något att förevita dem.
8Men dersom nogen ikke har Omsorg for sine egne og især for sine Husfæller, han har fornægtet Troen og er værre end en vantro.8Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro. 8Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
9En Enke kan udnævnes naar hun er ikke yngre end tresindstyve Aar, har været een Mands Hustru,9En enke kan velges dersom hun ikke er yngre enn seksti år, dersom hun har vært én manns hustru, 9Såsom »församlingsänka» må ingen annan uppföras än den som är minst sextio år gammal, och som har varit allenast en mans hustru,
10har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.10har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning. 10en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.
11Men afvis unge Enker; thi naar de i kødelig Attraa gøre Oprør imod Kristus, ville de giftes11Men yngre enker skal du avvise; for når de i kjødelig lyst sviker Kristus, vil de gifte sig, 11Unga änkor skall du däremot icke antaga. Ty när de hava njutit nog av Kristus, vilja de åter gifta sig;
DANNORSVE
12og have saa den Dom, at de have sveget deres første Tro.12og dermed har de den dom at de har brutt sin første tro. 12och de äro då hemfallna åt dom, eftersom de hava brutit sin första tro.
13Tilmed lære de, idet de løbe omkring i Husene, at være ørkesløse, og ikke alene ørkesløse, men ogsaa at være sladderagtige og blande sig i uvedkommende Ting, idet de tale, hvad der er utilbørligt.13Tilmed lærer de og å gå ørkesløse, idet de farer omkring i husene, og ikke alene ørkesløse, men også med sladder og uvedkommende ting, så de taler det som utilbørlig er. 13Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är.
14Derfor vil jeg, at unge Enker skulle giftes, føde Børn, styre Hus, ingen Anledning give Modstanderen til slet Omtale.14Derfor vil jeg at unge enker skal gifte sig, føde barn, styre sitt hus, ikke gi motstanderen nogen leilighet til baktalelse. 14Därför vill jag att unga änkor gifta sig, föda barn, förestå var och en sitt hus och icke giva någon motståndare anledning att smäda.
15Thi allerede have nogle vendt sig bort efter Satan.15For allerede har somme vendt sig bort efter Satan. 15Redan hava ju några vikit av och följt efter Satan.
16Dersom nogen troende Kvinde har Enker, da lad hende hjælpe dem, og lad ikke Menigheden bebyrdes, for at den kan hjælpe de virkelige Enker.16Dersom nogen troende mann eller kvinne har enker, da skal de sørge for dem og ikke la dem falle menigheten til byrde, forat den kan sørge for de virkelige enker. 16Om någon troende, vare sig man eller kvinna, har änkor att sörja för, då må han understödja dem utan att församlingen betungas, för att denna så må kunna understödja rätta, värnlösa änkor.
DANNORSVE
17De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning.17De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære. 17Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.
18Thi Skriften siger: »Du maa ikke binde Munden til paa en Okse, som tærsker;« og: »Arbejderen er sin Løn værd.«18For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd. 18Skriften säger ju: »Du skall icke binda munnen till på oxen som tröskar», så ock: »Arbetaren är värd sin lön.» --
19Tag ikke imod noget Klagemaal imod en Ældste, uden efter to eller tre Vidner.19Ta ikke imot nogen klage mot en eldste uten efter to eller tre vidner. 19Upptag intet klagomål mot någon av de äldste, om det icke styrkes av två eller tre vittnen.
20Dem, som Synde, irettesæt dem for alles Aasyn, for at ogsaa de andre maa have Frygt.20Dem som synder, skal du refse så alle hører på det, forat også de andre må ha frykt. 20Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.
DANNORSVE
21Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Aasyn, at du vogter paa dette uden Partiskhed, saa du intet gør efter Tilbøjelighed.21Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet. 21Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.
22Vær ikke hastig til at lægge Hænder paa nogen, og gør dig ikke delagtig i andres Synder; hold dig selv ren!22Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren! 22Förhasta dig icke med handpåläggning, och gör dig icke delaktig i en annans synder. Bevara dig själv ren.
23Drik ikke længere bare Vand, men nyd lidt Vin for din Mave og dine jævnlige Svagheder.23Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mave og dine jevnlige sykdommer. 23Drick nu icke längre allenast vatten, utan bruka något litet vin för din mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet.
24Nogle Menneskers Synder ere aabenbare og gaa forud til Dom; men for nogle følge de ogsaa bagefter.24Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter. 24Somliga människors synder ligga i öppen dag och komma i förväg fram till dom; andras åter komma först efteråt fram.
25Ligeledes ere ogsaa de gode Gerninger aabenbare, og de, som det forholder sig anderledes med, kunne ikke skjules.25Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules. 25Sammalunda pläga ock goda gärningar ligga i öppen dag; och när så icke är, kunna de ändå icke bliva fördolda.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page