1 Petrusbrevet 4:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, »huru skall det då gå den ogudaktige och syndaren?»

Dansk (1917 / 1931)
Og dersom den retfærdige med Nød og neppe bliver frelst, hvor skal da den ugudelige og Synderen blive af?

Norsk (1930)
Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

King James Bible
And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?

English Revised Version
And if the righteous is scarcely saved, where shall the ungodly and sinner appear?
Treasury i Bibeln Kunskap

if.

1 Petrusbrevet 5:8
Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

Ordspråksboken 11:31
Se, den rättfärdige får sin lön på jorden; huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren!

Jeremia 25:29
Ty se, med den stad som är uppkallad efter mitt namn skall jag begynna hemsökelsen. Skullen då I bliva ostraffade? Nej, I skolen icke bliva ostraffade, utan jag skall båda upp ett svärd mot jordens alla inbyggare, säger HERREN Sebaot.

Hesekiel 18:24
Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör -- skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.

Sakaria 13:9
Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: »Detta är mitt folk.» Och det skall svara: »HERREN är min Gud.»

Matteus 24:22-24
Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.…

Markus 13:20-22
Och om Herren icke förkortade den tiden, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull, för de människors skull, som han har utvalt, har han förkortat den tiden.…

Lukas 23:31
Ty om han gör så med det friska trädet, vad skall icke då ske med det torra!»

Apostagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

Apostagärningarna 27:24,31,42-44
'Frukta icke, Paulus. Du skall komma att stå inför kejsaren; och se, Gud har skänkt dig alla dem som segla med dig.'…

1 Korinthierbrevet 10:12
Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.

Hebreerbrevet 4:1
Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till, att icke någon bland eder en gång befinnes hava blivit efter på vägen.

Hebreerbrevet 10:38,39
och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».…

where.

Psaltaren 1:4,5
Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.…

Romabrevet 1:18
Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

Romabrevet 5:6
Ty medan vi ännu voro svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga.

2 Petrusbrevet 2:5,6
Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.…

2 Petrusbrevet 3:7
Men de himlar och den jord som nu finnas, de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna skola förgås.

Judasbrevet 1:15
för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.»

the sinner.

1 Mosebok 13:13
Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför HERREN.

1 Samuelsboken 15:18
Och HERREN sände dig åstad och sade: 'Gå och giv till spillo amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem, till dess att du har förgjort dem.'

Lukas 15:1
Och till honom kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom.

Romabrevet 5:8
men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

Länkar
1 Petrusbrevet 4:18 Inter1 Petrusbrevet 4:18 Flerspråkig1 Pedro 4:18 Spanska1 Pierre 4:18 Franska1 Petrus 4:18 Tyska1 Petrusbrevet 4:18 Kinesiska1 Peter 4:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 4
17Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium? 18Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, »huru skall det då gå den ogudaktige och syndaren?» 19Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina själar åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 11:31
Se, den rättfärdige får sin lön på jorden; huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren!

Lukas 23:31
Ty om han gör så med det friska trädet, vad skall icke då ske med det torra!»

1 Timotheosbrevet 1:9
och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare,

Jakobsbrevet 5:6
I haven dömt den rättfärdige skyldig och haven dräpt honom; han står eder icke emot.

1 Petrusbrevet 4:17
Överst på sidan
Överst på sidan