Psaltaren 93:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN är min konung! Han har klätt sig i härlighet. HERREN har klätt sig, omgjordat sig med makt; därför står jordkretsen fast och vacklar icke.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN har vist, han er Konge, har iført sig Højhed, HERREN har omgjordet sig med Styrke. Han grundfæsted Jorden, den rokkes ikke.

Norsk (1930)
Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke.

King James Bible
The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.

English Revised Version
The LORD reigneth; he is apparelled with majesty; the LORD is apparelled, he hath girded himself with strength: the world also is stablished, that it cannot be moved.
Treasury i Bibeln Kunskap

Lord

Psaltaren 59:13
Förgör dem i vrede, förgör dem, så att de ej mer äro till; och må de förnimma att det är Gud som råder i Jakob, allt intill jordens ändar. Sela.

Psaltaren 96:10
Sägen bland hedningarna: »HERREN är nu konung! Därför står jordkretsen fast och vacklar icke; han dömer folken med rättvisa.»

Psaltaren 97:1
HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.

Psaltaren 99:1
HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

Psaltaren 103:19
HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.

Psaltaren 145:13
Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

1 Krönikeboken 29:12
Rikedom och ära komma från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt; det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt.

Jesaja 52:7
Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, i det han säger till Sion: »Din Gud är nu konung!»

Daniel 4:32-34
du skall bliva utstött från människorna och nödgas bo ibland markens djur och äta gräs såsom en oxe; och sju tider skola så gå fram över dig, till dess du besinnar att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill.»…

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Hebreerbrevet 1:8
säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

Uppenbarelseboken 11:15-17
Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo i himmelen starka röster som sade: »Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.»…

Uppenbarelseboken 19:6
Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: »Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung.

he is

Psaltaren 104:1,2
Lova HERREN, min själ. HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.…

Job 40:10
Pryd dig då med ära och höghet, kläd dig i majestät och härlighet.

Jesaja 63:1
Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? »Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.»

he hath

Psaltaren 18:32
Gud, du som omgjordade mig med kraft och lät min väg vara lyckosam,

Psaltaren 65:6
du som gör bergen fasta genom din kraft, ty du är omgjordad med makt;

Jesaja 11:5
Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans länder och trofasthet bältet omkring hans höfter.

world

Psaltaren 75:3
Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå, så håller dock jag dess pelare stadiga.» Sela.

Psaltaren 96:10
Sägen bland hedningarna: »HERREN är nu konung! Därför står jordkretsen fast och vacklar icke; han dömer folken med rättvisa.»

Jesaja 45:12,18
Det är jag, som har gjort jorden och skapat människorna därpå; det är mina händer, som hava utspänt himmelen, och hela dess härskara har jag bådat upp.…

Jesaja 49:8
Så säger HERREN: Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag; jag skall bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket, så att du skall upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna

Jesaja 51:16
och jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord och för att säga till Sion: Du är mitt folk.

Hebreerbrevet 1:2,3
har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.…

Länkar
Psaltaren 93:1 InterPsaltaren 93:1 FlerspråkigSalmos 93:1 SpanskaPsaume 93:1 FranskaPsalm 93:1 TyskaPsaltaren 93:1 KinesiskaPsalm 93:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 93
1HERREN är min konung! Han har klätt sig i härlighet. HERREN har klätt sig, omgjordat sig med makt; därför står jordkretsen fast och vacklar icke. 2Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.…
Korshänvisningar
Uppenbarelseboken 19:6
Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: »Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung.

1 Krönikeboken 16:31
Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig, och bland hedningarna säge man: 'HERREN är nu konung!'

Job 40:10
Pryd dig då med ära och höghet, kläd dig i majestät och härlighet.

Psaltaren 65:6
du som gör bergen fasta genom din kraft, ty du är omgjordad med makt;

Psaltaren 96:10
Sägen bland hedningarna: »HERREN är nu konung! Därför står jordkretsen fast och vacklar icke; han dömer folken med rättvisa.»

Psaltaren 97:1
HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.

Psaltaren 99:1
HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

Psaltaren 104:1
Lova HERREN, min själ. HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.

Jesaja 51:9
Vakna upp, vakna upp, kläd dig i makt, du HERRENS arm; vakna upp såsom i forna dagar, i förgångna tider. Var det icke du, som slog Rahab och genomborrade draken?

Jesaja 52:7
Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, i det han säger till Sion: »Din Gud är nu konung!»

Daniel 6:26
Härmed giver jag befallning att man inom mitt rikes hela område skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, som förbliver evinnerligen; och hans rike är sådant att det icke kan förstöras, och hans välde består intill änden.

Psaltaren 92:15
Överst på sidan
Överst på sidan