Psaltaren 91:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar.

Dansk (1917 / 1931)
Thi han frier dig fra Fuglefængerens Snare, fra ødelæggende Pest;

Norsk (1930)
For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.

King James Bible
Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.

English Revised Version
For he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.
Treasury i Bibeln Kunskap

snare

Psaltaren 124:7
Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan.

Psaltaren 141:9
Bevara mig för de snaror som de lägga ut på min väg och för ogärningsmännens giller.

Ordspråksboken 7:23
ja, han följer, till dess pilen genomborrar hans lever, lik fågeln som skyndar till snaran, utan att förstå att det gäller dess liv.

Predikaren 9:12
Ty människan känner icke sin tid, lika litet som fiskarna, vilka fångas i olycksnätet, eller fåglarna, vilka fastna i snaran. Såsom dessa, så snärjas ock människornas barn på olyckans tid, när ofärd plötsligt faller över dem.

Hosea 9:8
Ja, en lurande fiende är Efraim mot min Gud; för profeten sättas fällor på alla hans vägar och utläggas snaror i hans Guds hus.

Amos 3:5
Faller en fågel i snaran på marken, om intet garn har blivit utlagt för den? Springer snaran upp från marken, utom när den gör någon fångst?

1 Timotheosbrevet 6:9
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

2 Timotheosbrevet 2:26
och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans vilja

and from

Psaltaren 91:6
icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

4 Mosebok 14:37,38
dessa män som hade talat illa om landet träffades nu av döden genom en hemsökelse, inför HERRENS ansikte.…

4 Mosebok 16:46-48
Och Mose sade till Aron: »Tag ditt fyrfat och lägg eld från altaret därpå och strö rökelse därpå, och bär det så med hast bort till menigheten och bringa försoning för dem; ty förtörnelse har gått ut från HERRENS ansikte, och hemsökelsen har begynt.»…

2 Samuelsbokem 24:15
Så lät då HERREN pest komma i Israel, från morgonen intill den bestämda tiden; därunder dogo av folket, ifrån Dan ända till Beer-Seba, sjuttio tusen män.

Job 5:10-22
åt honom som låter regnet falla på jorden och sänder vatten ned över markerna,…

Länkar
Psaltaren 91:3 InterPsaltaren 91:3 FlerspråkigSalmos 91:3 SpanskaPsaume 91:3 FranskaPsalm 91:3 TyskaPsaltaren 91:3 KinesiskaPsalm 91:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 91
2han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.» 3Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar. 4Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.…
Korshänvisningar
1 Kungaboken 8:37
Om hungersnöd uppstår i landet, om pest uppstår, om sot eller rost, om gräshoppor eller gräsmaskar komma, om fienden tränger folket i det land där deras städer stå, eller om någon annan plåga eller sjukdom kommer, vilken det vara må,

2 Krönikeboken 20:9
'Om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller hungersnöd, så vilja vi träda upp inför detta hus och inför dig, ty ditt namn är i detta hus; och vi vilja ropa till dig i vår nöd, och du skall då höra och hjälpa.'

Psaltaren 91:6
icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

Psaltaren 119:110
De ogudaktiga lägga ut snaror för mig, men jag far icke vilse från dina befallningar.

Psaltaren 124:7
Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan.

Psaltaren 141:9
Bevara mig för de snaror som de lägga ut på min väg och för ogärningsmännens giller.

Ordspråksboken 6:5
Sök räddning såsom en gasell ur jägarens våld, och såsom en fågel ur fågelfängarens våld.

Hesekiel 13:21
Och jag skall slita sönder edra slöjor och rädda mitt folk ur eder hand, och de skola icke mer vara ett byte i eder hand; och I skolen förnimma att jag är HERREN.

Daniel 3:25
Han fortfor och sade: »Och ändå ser jag nu fyra män, som gå lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem; och den fjärde ser så ut, som vore han en gudason.»

Psaltaren 91:2
Överst på sidan
Överst på sidan