2 Peters 1
Norsk (1930)
1Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet: 2Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

3Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, 5så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, 7og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. 10Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; 11for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

12Derfor vil jeg alltid komme til å minne eder om dette, enda I vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos eder; 13allikevel akter jeg det for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, å vekke eder ved påminnelse, 14for jeg vet at nedleggelsen av min hytte kommer brått, som og vår Herre Jesus Kristus varslet mig. 15Men jeg vil og gjøre mig flid for at I til enhver tid efter min bortgang skal kunne minnes dette.

16For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet. 17For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, 18og denne røst hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg.

19Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter, 20idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Peter 5
Top of Page
Top of Page