Jeremia 32:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag skrev ett köpebrev och förseglade det och tillkallade vittnen och vägde upp penningarna på en våg.

Dansk (1917 / 1931)
og jeg skrev Skøde og forseglede det, tilkaldte Vidner og afvejede Pengene paa Vægtskaal.

Norsk (1930)
Og jeg skrev det i et brev og forseglet det og tok vidner, og jeg veide sølvet i vektskåler.

King James Bible
And I subscribed the evidence, and sealed it, and took witnesses, and weighed him the money in the balances.

English Revised Version
And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.
Treasury i Bibeln Kunskap

I.

Jeremia 32:12,44
och gav köpebrevet åt Baruk, son till Neria, son till Mahaseja, i närvaro av min frände Hanamel och de vittnen som hade underskrivit köpebrevet, och alla andra judar som voro tillstädes i fängelsegården.…

Jesaja 44:5
Då skall den ene säga: »HERREN tillhör jag», och den andre skall åberopa Jakobs namn, och en tredje skall skriva på sin hand: »HERRENS egen» och skall bruka Israel såsom ett ärenamn.

subscribed the evidence.

Josuaé 18:9
Så gingo då männen åstad och drogo genom landet och satte upp en beskrivning över det, efter dess sju delar, med dess städer, och kommo så tillbaka till Josua i lägret vid Silo.

Jesaja 30:8
Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras bland dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och evinnerligen.

and sealed.

5 Mosebok 32:34
Ja, sådant ligger förvarat hos mig, förseglat i mina förrådshus.

Job 14:17
I en förseglad pung låge då min överträdelse, och du överskylde min missgärning.

Hga Visan 8:6
Hav mig såsom en signetring vid ditt hjärta, såsom en signetring på din arm. Ty kärleken är stark såsom döden, dess trängtan obetvinglig såsom dödsriket; dess glöd är såsom eldens glöd, en HERRENS låga är den.

Daniel 8:26
Och synen angående aftnarna och morgnarna, varom nu är talat, är sanning. Men göm du den synen, ty den syftar på en avlägsen framtid.»

Johannes 3:33
Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig.

Johannes 6:27
Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.»

2 Korinthierbrevet 1:22
han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan.

Efesierbrevet 1:13
I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

Efesierbrevet 4:30
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

Uppenbarelseboken 7:2
Och jag såg en annan ängel träda fram ifrån öster med den levande Gudens signet. Och han ropade med hög röst till de fyra änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet,

Uppenbarelseboken 9:4
Och dem blev tillsagt, att de icke skulle skada gräset på jorden eller något annat grönt eller något träd, utan allenast de människor som icke hade Guds insegel på sina pannor.

and took.

Jeremia 32:12,25,44
och gav köpebrevet åt Baruk, son till Neria, son till Mahaseja, i närvaro av min frände Hanamel och de vittnen som hade underskrivit köpebrevet, och alla andra judar som voro tillstädes i fängelsegården.…

Rut 4:9-11
Då sade Boas till de äldste och till allt folket: »I ären i dag vittnen till att jag nu har köpt av Noomis hand allt vad som har tillhört Kiljon och Mahelon.…

Jesaja 8:1,2
Och HERREN sade till mig: »Tag dig en stor tavla och skriv på den med tydlig stil Maher-salal Has-bas.…

Länkar
Jeremia 32:10 InterJeremia 32:10 FlerspråkigJeremías 32:10 SpanskaJérémie 32:10 FranskaJeremia 32:10 TyskaJeremia 32:10 KinesiskaJeremiah 32:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jeremia 32
9och köpte åkern av Hanamel, min farbroders son, i Anatot, och vägde upp penningarna åt honom, sjutton siklar silver. 10Jag skrev ett köpebrev och förseglade det och tillkallade vittnen och vägde upp penningarna på en våg. 11Och jag tog köpebrevet, såväl det förseglade, som innehöll avtalet och de särskilda bestämmelserna, som ock det öppna brevet,…
Korshänvisningar
Matteus 27:66
Och de gingo åstad och skyddade graven, i det att de icke allenast satte ut vakten, utan ock förseglade stenen.

1 Mosebok 23:16
Och Abraham förstod Efron och vägde upp åt honom den summa som Efron hade uppgivit i närvaro av Hets barn, fyra hundra siklar silver, sådant silver som var gångbart i handel.

1 Mosebok 23:20
Åkern med grottan som fanns där blev så av Hets barn överlåten åt Abraham till egen grav.

5 Mosebok 32:34
Ja, sådant ligger förvarat hos mig, förseglat i mina förrådshus.

Rut 4:1
Och Boas hade gått upp till stadsporten och satt sig där. Då hände sig att den bördeman som Boas hade talat om gick där fram; då nämnde han honom vid namn och sade: »Kom hit och sätt dig här.» Och han kom och satte sig.

Rut 4:9
Då sade Boas till de äldste och till allt folket: »I ären i dag vittnen till att jag nu har köpt av Noomis hand allt vad som har tillhört Kiljon och Mahelon.

Job 14:17
I en förseglad pung låge då min överträdelse, och du överskylde min missgärning.

Jesaja 8:2
Och jag vill taga mig pålitliga vittnen: prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son.»

Jesaja 44:5
Då skall den ene säga: »HERREN tillhör jag», och den andre skall åberopa Jakobs namn, och en tredje skall skriva på sin hand: »HERRENS egen» och skall bruka Israel såsom ett ärenamn.

Jeremia 32:44
Ja, åkrar skall man köpa för penningar, och man skall skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omnejd och i Juda städer, både i Bergsbygdens och i Låglandets och i Sydlandets städer; ty jag skall åter upprätta dem, säger HERREN.

Jeremia 32:9
Överst på sidan
Överst på sidan