Jesaja 23:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN Sebaot var den som beslöt det, för att slå ned all den stolta härligheten och ödmjuka alla stormän på jorden.

Dansk (1917 / 1931)
Det gjorde Hærskarers HERRE for at vanære Hovmod, skænde al Stolthed, al Jordens Adel.

Norsk (1930)
Herren, hærskarenes Gud, har besluttet det for å vanhellige all stolt prakt, for å vanære alle jordens store.

King James Bible
The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.

English Revised Version
The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, to bring into contempt all the honourable of the earth.
Treasury i Bibeln Kunskap

Lord

Jesaja 10:33
Men se, då avhugger Herren, HERREN Sebaot den lummiga kronan, med förskräckande makt; de resliga stammarna ligga fällda, de höga träden störta ned.

Jesaja 14:24,27
HERREN Sebaot har svurit och sagt: Sannerligen, såsom jag har tänkt, så skall det ske, och vad jag har beslutit, det skall fullbordas.…

Jesaja 46:10,11
jag som i förväg förkunnar, vad komma skall, och långt förut, vad ännu ej har skett; jag som säger: »Mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag»;…

Jeremia 47:6,7
Ack ve! Du HERRENS svärd, när skall du äntligen få ro, Drag dig tillbaka i din skida, vila dig och var stilla.…

Jeremia 51:62
Och du skall säga: 'HERRE, du har själv talat om denna ort att du vill fördärva den, så att ingen mer skall bo där, varken någon människa eller något djur; ty den skall vara en ödemark för evärdlig tid.'

Apostagärningarna 4:28
de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt skola ske.

Efesierbrevet 1:11
I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Efesierbrevet 3:11
Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

to stain.

Jesaja 2:11,17
Ty människornas högmodiga ögon skola bliva ödmjukade, och männens övermod skall bliva nedböjt, och HERREN allena skall vara hög på den dagen.…

Jesaja 5:15,16
Så bliva människorna nedböjda och männen ödmjukade, ja, ödmjukade varda de högmodigas ögon.…

Jesaja 13:11
Jag skall hemsöka jordens krets för dess ondska och de ogudaktiga för deras missgärning; jag skall göra slut på de fräckas övermod och slå ned våldsverkarnas högmod.

Job 40:11,12
Gjut ut din vredes förgrymmelse, ödmjuka med en blick allt vad högt är.…

Daniel 4:37
Därför prisar nu jag, Nebukadnessar, och upphöjer och ärar himmelens konung, ty alla hans gärningar äro sanning, och hans vägar äro rätta, och dem som vandra i högmod kan han ödmjuka.

Malaki 4:1
Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

Jakobsbrevet 4:6
Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»

bring

Job 12:21
Han utgjuter förakt över furstar och lossar de starkes gördel.

Psaltaren 107:40
men han som utgjuter förakt över furstar och låter dem irra omkring i väglösa ödemarker,

1 Korinthierbrevet 1:26-29
Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.…

Länkar
Jesaja 23:9 InterJesaja 23:9 FlerspråkigIsaías 23:9 SpanskaÉsaïe 23:9 FranskaJesaja 23:9 TyskaJesaja 23:9 KinesiskaIsaiah 23:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 23
8Vem beslöt detta över Tyrus, henne som delade ut kronor, vilkens köpmän voro furstar, vilkens krämare voro stormän på jorden? 9HERREN Sebaot var den som beslöt det, för att slå ned all den stolta härligheten och ödmjuka alla stormän på jorden. 10Bred nu ut dig över ditt land såsom Nilfloden, du dotter Tarsis; du bär ingen boja mer.…
Korshänvisningar
Job 40:11
Gjut ut din vredes förgrymmelse, ödmjuka med en blick allt vad högt är.

Job 40:12
Ja, kuva med en blick allt vad högt är, slå ned de ogudaktiga på stället.

Jesaja 2:11
Ty människornas högmodiga ögon skola bliva ödmjukade, och männens övermod skall bliva nedböjt, och HERREN allena skall vara hög på den dagen.

Jesaja 5:13
Därför skall mitt folk oförtänkt föras bort i fångenskap; dess ädlingar skola lida hunger och dess larmande skaror försmäkta av törst.

Jesaja 9:15
de äldste och högst uppsatte de äro huvudet, och profeterna, de falska vägvisarna, de äro svansen.

Jesaja 13:11
Jag skall hemsöka jordens krets för dess ondska och de ogudaktiga för deras missgärning; jag skall göra slut på de fräckas övermod och slå ned våldsverkarnas högmod.

Jesaja 14:26
Detta är det beslut som är fattat mot hela jorden; detta är den hand som är uträckt mot alla folk.

Jesaja 23:10
Bred nu ut dig över ditt land såsom Nilfloden, du dotter Tarsis; du bär ingen boja mer.

Jesaja 32:13
över mitt folks åkrar som fyllas av törne och tistel, ja, över alla glädjens boningar i den yra staden.

Jeremia 13:9
Så säger HERREN: På samma sätt skall jag sända fördärv över Judas och Jerusalems stora högmod.

Daniel 4:37
Därför prisar nu jag, Nebukadnessar, och upphöjer och ärar himmelens konung, ty alla hans gärningar äro sanning, och hans vägar äro rätta, och dem som vandra i högmod kan han ödmjuka.

Obadja 1:2
Se, jag skall göra dig ringa bland folken, djupt föraktad skall du bliva.

Jesaja 23:8
Överst på sidan
Överst på sidan