1 Mosebok 18:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom.»

Dansk (1917 / 1931)
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

Norsk (1930)
for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

King James Bible
For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

English Revised Version
For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the LORD, to do justice and judgment; to the end that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.
Treasury i Bibeln Kunskap

For I.

2 Samuelsbokem 7:20
Vad skall nu David vidare tala till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, HERRE.

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 11:4
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Johannes 10:14
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,

Johannes 21:17
För tredje gången frågade han honom: »Simon, Johannes' son, har du mig kär?» Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången frågade honom: »Har du mig kär?» Och han svarade honom: »Herre, du vet allting; du vet att jag har dig kär.» Då sade Jesus till honom: »Föd mina får.

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

command.

1 Mosebok 17:23-27
Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som voro köpta för penningar, allt mankön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, såsom Gud hade tillsagt honom.…

5 Mosebok 4:9,10
Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du icke förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn:…

5 Mosebok 6:6,7
Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.…

5 Mosebok 11:19-21
och I skolen lära edra barn dem, i det att du talar om dem, när du sitter i ditt hus och när du står upp.…

5 Mosebok 32:46
sade han till dem: »Akten på alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot eder, så att I given edra barn befallning om dem, att de skola hålla alla denna lags ord och göra efter dem.

Josuaé 24:15
Men om det misshagar eder att tjäna HERREN, så utväljen åt eder i dag vem I viljen tjäna, antingen de gudar som edra fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land I själva bon. Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna HERREN.»

1 Krönikeboken 28:9
Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

Job 1:5
När så en omgång av gästabudsdagar var till ända, sände Job efter dem för att helga dem; bittida om morgonen offrade han då ett brännoffer för var och en av dem. Ty Job tänkte »Kanhända hava mina barn syndat och i sina hjärtan talat förgripligt om Gud». Så gjorde Job för var gång.

Psaltaren 78:2-9
Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara förborgade ting ifrån fordom.…

Ordspråksboken 6:20-22
Min son, bevara din faders bud, och förkasta icke din moders undervisning.…

Ordspråksboken 22:6
Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.

Jesaja 38:19
De som leva, de som leva, de tacka dig, såsom ock jag nu gör; och fäderna göra din trofasthet kunnig för barnen.

Efesierbrevet 6:4
Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.

1 Timotheosbrevet 3:4
Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;

1 Timotheosbrevet 3:5,12
ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?…

2 Timotheosbrevet 1:5
då jag erinras om din oskrymtade tro, samma tro som förut bodde i din mormoder Lois och din moder Eunice, och som nu -- därom är jag förvissad -- jämväl bor i dig.

2 Timotheosbrevet 3:15
och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus.

that the.

1 Samuelsboken 2:30,31
Därför säger HERREN, Israels Gud: Väl har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få göra tjänst inför mig evärdligen. Men nu säger HERREN: Bort det! Ty dem som ära mig vill jag ock ära, men de som förakta mig skola komma på skam.…

Apostagärningarna 27:23,24,31
Ty i natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör, och som jag också tjänar, och stod bredvid mig och sade:…

Länkar
1 Mosebok 18:19 Inter1 Mosebok 18:19 FlerspråkigGénesis 18:19 SpanskaGenèse 18:19 Franska1 Mose 18:19 Tyska1 Mosebok 18:19 KinesiskaGenesis 18:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 18
18Av Abraham skall ju bliva ett stort och mäktigt folk, och i honom skola alla folk på jorden varda välsignade. 19Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom.» 20Och HERREN sade: »Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår;…
Korshänvisningar
Efesierbrevet 6:4
Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.

1 Mosebok 12:2
Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.

1 Mosebok 12:3
Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.»

1 Mosebok 17:9
Och Gud sade ytterligare till Abraham: »Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte.»

1 Mosebok 22:18
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

1 Mosebok 35:2
Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som voro med honom: »Skaffen bort de främmande gudar som I haven bland eder, och renen eder och byten om kläder,

5 Mosebok 4:9
Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du icke förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn:

5 Mosebok 6:6
Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.

5 Mosebok 6:7
Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp.

2 Samuelsbokem 22:22
Ty jag höll mig på HERRENS vägar och avföll icke från min Gud i ogudaktighet;

Nehemja 9:7
Du är HERREN Gud, som utvalde Abram och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham.

Amos 3:2
Eder allena har jag utvalt bland alla släkter på jorden; därför skall jag ock hemsöka på eder alla edra missgärningar.

1 Mosebok 18:18
Överst på sidan
Överst på sidan