2 Mosebok 34:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han svarade: »Välan, jag vill sluta ett förbund. Inför hela ditt folk skall jag göra under, sådana som icke hava blivit gjorda i något land eller bland något folk. Och hela det folk som du tillhör skall se att HERRENS gärningar äro underbara, de som jag skall göra med dig.

Dansk (1917 / 1931)
Han sagde: »Se, jeg vil slutte en Pagt; i hele dit Folks Paasyn vil jeg gøre Undere, som aldrig før er sket nogensteds paa Jorden og blandt noget Folkeslag, og hele det Folk, i hvis Midte du lever, skal se HERRENS Værk; thi det, jeg vil udføre ved dig, er forfærdeligt.

Norsk (1930)
Han svarte: Se, jeg vil gjøre en pakt: For hele ditt folks øine vil jeg gjøre underfulle ting, ting som det ikke har vært make til på hele jorden eller hos noget folkeslag; og hele det folk som du lever blandt, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjøre for dig.

King James Bible
And he said, Behold, I make a covenant: before all thy people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation: and all the people among which thou art shall see the work of the LORD: for it is a terrible thing that I will do with thee.

English Revised Version
And he said, Behold, I make a covenant: before all thy people I will do marvels, such as have not been wrought in all the earth, nor in any nation: and all the people among which thou art shall see the work of the LORD, for it is a terrible thing that I do with thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

I make

2 Mosebok 24:7,8
Och han tog förbundsboken och, föreläste den för folket. Och de sade: »Allt vad HERREN har sagt vilja vi göra och lyda.…

5 Mosebok 4:13
Och han förkunnade eder sitt förbund, som han bjöd eder att hålla nämligen de tio orden; och han skrev dem på två stentavlor.

5 Mosebok 5:2,3
HERREN, vår Gud, slöt ett förbund med oss på Horeb.…

5 Mosebok 29:12-14
för att du må inträda i HERRENS, din Guds, förbund, det edsförbund som HERREN, din Gud, i dag vill sluta med dig.…

I will do marvels

5 Mosebok 4:32-37
Ty fråga framfarna tider, dem som hava varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga ifrån himmelens ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har skett, eller om man har hört talas om något som är detta likt,…

5 Mosebok 32:30
Huru kunde en jaga tusen framför sig och två driva tiotusen på flykten, om icke deras klippa hade sålt dem, och om icke HERREN hade prisgivit dem?

Josuaé 6:20
Då hov folket upp ett härskri, och man stötte i basunerna. Ja, när folket hörde basunljudet, hov det upp ett stort härskri; då föllo murarna på stället, och folket drog över dem in i staden, var och en rätt fram; så intogo de staden.

Josuaé 10:12,13
Och Josua talade till HERREN på den dag då HERREN gav amoréerna i Israels barns våld; han sade inför Israel: »Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!»…

2 Samuelsbokem 7:23
Och var finnes på jorden något enda folk likt ditt folk Israel, något folk som en Gud själv har gått åstad att förlossa åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn -- ja, för att göra dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med ditt land, inför ditt folk, det som du förlossade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar.

Psaltaren 77:14
Du är Gud, en Gud som gör under; du har uppenbarat din makt bland folken.

Psaltaren 78:12
Ja, inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark.

Psaltaren 147:20
Så har han icke gjort för något hednafolk; och hans rätter, dem känna de icke. Halleluja!

a terrible

5 Mosebok 10:21
Han är ditt lov, och han din Gud, som har gjort med dig de stora och underbara gärningar som du med egna ögon har sett.

Psaltaren 65:5
Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet, du vår frälsnings Gud, du som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran;

Psaltaren 66:3,5
Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.…

Psaltaren 68:35
Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom; Israels Gud, han giver makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud!

Psaltaren 76:12
Ty han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han för konungarna på jorden.

Psaltaren 106:22
så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet.

Psaltaren 145:6
Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt; dina storverk skall jag förtälja.

Jesaja 64:3
O att du fore hitned med underbara gärningar som vi icke kunde vänta, så att bergen skälvde inför dig!

Jeremia 32:21
Du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under, med stark hand och uträckt arm, och genom stor förskräckelse.

Länkar
2 Mosebok 34:10 Inter2 Mosebok 34:10 FlerspråkigÉxodo 34:10 SpanskaExode 34:10 Franska2 Mose 34:10 Tyska2 Mosebok 34:10 KinesiskaExodus 34:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Mosebok 34
10Han svarade: »Välan, jag vill sluta ett förbund. Inför hela ditt folk skall jag göra under, sådana som icke hava blivit gjorda i något land eller bland något folk. Och hela det folk som du tillhör skall se att HERRENS gärningar äro underbara, de som jag skall göra med dig. 11Håll de bud som jag i dag giver dig. Se, jag skall förjaga för dig amoréerna, kananéerna, hetiterna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 34:27
Och HERREN sade till Mose: »Teckna upp åt dig dessa ord; ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.»

2 Mosebok 34:28
Och han blev kvar där hos HERREN i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.

5 Mosebok 4:32
Ty fråga framfarna tider, dem som hava varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga ifrån himmelens ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har skett, eller om man har hört talas om något som är detta likt,

5 Mosebok 5:2
HERREN, vår Gud, slöt ett förbund med oss på Horeb.

5 Mosebok 9:19
Ty jag fruktade för den vrede och förbittring mot eder, av vilken HERREN hade blivit så uppfylld att han ville förgöra eder. Och HERREN hörde mig även denna gång.

Psaltaren 72:18
Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!

Psaltaren 136:4
honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen;

Mika 7:15
Ja, likasom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land skall jag låta dem se underbara ting.

2 Mosebok 34:9
Överst på sidan
Överst på sidan