2 Krönikeboken 32:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och de talade om Jerusalems Gud på samma sätt som om de främmande folkens gudar, vilka äro verk av människohänder.

Dansk (1917 / 1931)
Og de talte om Jerusalems Gud paa samme Maade som om Jordens Folkeslags Guder, der er Værker af Menneskehænder!

Norsk (1930)
og de talte om Jerusalems Gud på samme vis som om folkenes guder på jorden, de som er et verk av menneskehender.

King James Bible
And they spake against the God of Jerusalem, as against the gods of the people of the earth, which were the work of the hands of man.

English Revised Version
And they spake of the God of Jerusalem, as of the gods of the peoples of the earth, which are the work of men's hands.
Treasury i Bibeln Kunskap

spake

2 Krönikeboken 32:13-17
Veten I icke vad jag och mina fäder hava gjort med andra länders alla folk? Hava väl de gudar som dyrkas av folken i dessa andra länder någonsin förmått rädda sina länder ur min hand?…

1 Samuelsboken 17:36
Har nu din tjänare slagit ned både lejon och björn, så skall det gå denne oomskurne filisté såsom det gick vart och ett av dessa djur, ty han har smädat den levande Gudens här.»

Job 15:25,26
Ty mot Gud räckte han ut sin hand, och mot den Allsmäktige förhävde han sig;…

Psaltaren 10:13,14
Varför skall den ogudaktige få förakta Gud och säga i sitt hjärta att du icke frågar därefter?…

Psaltaren 73:8-11
De håna och tala förtryck i sin ondska; med höga åthävor tala de.…

Psaltaren 139:19,20
Gud, o att du ville dräpa de ogudaktiga! Ja, måtte de blodgiriga vika bort ifrån mig,…

the God

2 Krönikeboken 6:6
men Jerusalem har jag nu utvalt, för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.'

Psaltaren 76:1,2
För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf. (2) Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort;…

Psaltaren 78:68
Men han utvalde Juda stam, Sions berg, som han älskade.

Psaltaren 87:1-3
Av Koras söner; en psalm, en sång. Den stad han har grundat står på de heliga bergen;…

Psaltaren 132:13,14
Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.…

Jesaja 14:32
Vad skall man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att det är HERREN som har grundat Sion, och att de betryckta bland hans folk där hava sin tillflykt.

Hebreerbrevet 12:22
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,

the work

5 Mosebok 4:28
Och där skolen I tjäna gudar, gjorda av människohänder, gudar av trä och sten, som varken se eller höra eller äta eller lukta.

5 Mosebok 27:15
Förbannad vare den man som gör ett beläte, skuret eller gjutet, en styggelse för HERREN, ett verk av en konstarbetares händer, och som sedan i hemlighet sätter upp det. Och allt folket skall svara och säga: »Amen.»

2 Kungaboken 19:18
Och de hava kastat deras gudar i elden; ty dessa voro inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten; därför kunde de förgöra dem.

Psaltaren 135:15-18
Hedningarnas avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.…

Jesaja 2:8
deras land är ock fullt av avgudar, och sina egna händers verk tillbedja de, det som deras fingrar hava gjort.

Jesaja 37:19
Och de hava kastat deras gudar i elden; ty dessa voro inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten; därför kunde de förgöra dem.

Jesaja 44:16-20
En del av träet bränner man alltså upp i eld, över en annan del därav tillagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt; när man så har värmt sig, säger man: »Gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan.»…

Jeremia 1:16
Och jag skall gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de hava övergivit mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk.

Jeremia 10:3,9
Ty vad folken predika är fåfängliga avgudar. Se, av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem, och konstnärens händer tillyxa dem;…

Jeremia 32:30
Ty allt ifrån sin ungdom hava Israels barn och Juda barn allenast gjort vad ont är i mina ögon; ja, Israels barn hava med sina händers verk berett mig allenast förtörnelse, säger HERREN.

Hosea 8:5,6
En styggelse är din kalv, Samarien! Min vrede är upptänd mot dessa människor; huru länge skola de kunna undgå straff?…

Länkar
2 Krönikeboken 32:19 Inter2 Krönikeboken 32:19 Flerspråkig2 Crónicas 32:19 Spanska2 Chroniques 32:19 Franska2 Chronik 32:19 Tyska2 Krönikeboken 32:19 Kinesiska2 Chronicles 32:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Krönikeboken 32
18Och till Jerusalems folk, dem som stodo på muren, ropade de med hög röst på judiska för att göra dem modlösa och förskräckta, så att man sedan skulle kunna intaga staden. 19Och de talade om Jerusalems Gud på samma sätt som om de främmande folkens gudar, vilka äro verk av människohänder.
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 32:20
Men vid allt detta bådo konung Hiskia och profeten Jesaja, Amos' son, och ropade till himmelen.

Psaltaren 115:4
Men deras avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.

2 Krönikeboken 32:18
Överst på sidan
Överst på sidan