1 Timotheosbrevet 6:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Må de så lägga av åt sig skatter som kunna bliva en god grundval för det tillkommande, så att de vinna det verkliga livet.

Dansk (1917 / 1931)
og saaledes, opsamle sig selv en god Grundvold for den kommende Tid, for at de kunne gribe det sande Liv.

Norsk (1930)
så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

King James Bible
Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

English Revised Version
laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on the life which is life indeed.
Treasury i Bibeln Kunskap

Laying.

Psaltaren 17:14
ja, med din hand, från människorna, HERRE, från denna världens människor, som hava sin del i detta livet, och vilkas buk du fyller med dina håvor, som hava söner i mängd och lämna sitt överflöd åt sina barn.

Matteus 6:19-21
Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,…

Matteus 10:41,42
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.…

Matteus 19:21
Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»

Matteus 25:34-40
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.…

Lukas 12:33
Säljen vad I ägen och given allmosor; skaffen eder penningpungar som icke nötas ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når, och där man icke fördärvar.

Lukas 16:9
Och jag säger eder: Skaffen eder vänner medelst den orättrådige Mamons goda, för att de, när detta har tagit slut, må taga emot eder i de eviga hyddorna.

Lukas 18:2,22
Han sade: »I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa.…

Galaterbrevet 6:8,9
Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.…

foundation.

Ordspråksboken 10:25
När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.

Lukas 6:48,49
Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt.…

Galaterbrevet 5:6
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Efesierbrevet 3:17
och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

the time.

Ordspråksboken 31:25
Kraft och heder är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer.

Lukas 16:9,25
Och jag säger eder: Skaffen eder vänner medelst den orättrådige Mamons goda, för att de, när detta har tagit slut, må taga emot eder i de eviga hyddorna.…

See on ver.

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

Filipperbrevet 3:14
och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.

1 Petrusbrevet 1:4
till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder,

Länkar
1 Timotheosbrevet 6:19 Inter1 Timotheosbrevet 6:19 Flerspråkig1 Timoteo 6:19 Spanska1 Timothée 6:19 Franska1 Timotheus 6:19 Tyska1 Timotheosbrevet 6:19 Kinesiska1 Timothy 6:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 6
18bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig. 19Må de så lägga av åt sig skatter som kunna bliva en god grundval för det tillkommande, så att de vinna det verkliga livet.
Korshänvisningar
Predikaren 11:2
Dela vad du har i sju delar, ja, i åtta, ty du vet icke vilken olycka som kan gå över landet.

Matteus 6:20
utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla.

Filipperbrevet 3:12
Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

2 Timotheosbrevet 1:1
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus --

1 Timotheosbrevet 6:18
Överst på sidan
Överst på sidan