1 Johannesbrevet 5:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga.

Dansk (1917 / 1931)
Thi dette er Kærlighed til Gud, at vi holde hans Bud; og hans Bud ere ikke svære;

Norsk (1930)
For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

King James Bible
For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

English Revised Version
For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.
Treasury i Bibeln Kunskap

this.

2 Mosebok 20:6
men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

5 Mosebok 5:10
men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

5 Mosebok 7:9
Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill tusende led, när man älskar honom och håller hans bud,

5 Mosebok 10:12,13
Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,…

Daniel 9:4
Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände och sade: »Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älska dig och hålla dina bud!

Matteus 12:47-50
Då sade någon till honom: »Se, din moder och dina bröder stå härutanför och vilja tala med dig.»…

Johannes 14:15
Älsken I mig, så hållen I mina bud,

Johannes 14:21-24
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»…

Johannes 15:10,14
Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.…

2 Johannesbrevet 1:6
Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.

and.

Psaltaren 19:7-11
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.…

Psaltaren 119:45,47,48,103,104,127,128,140
Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar.…

Ordspråksboken 3:17
Hennes vägar äro ljuvliga vägar, och alla hennes stigar äro trygga.

Mika 6:8
Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Matteus 11:28-30
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.…

Romabrevet 7:12,22
Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.…

Hebreerbrevet 8:10
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Länkar
1 Johannesbrevet 5:3 Inter1 Johannesbrevet 5:3 Flerspråkig1 Juan 5:3 Spanska1 Jean 5:3 Franska1 Johannes 5:3 Tyska1 Johannesbrevet 5:3 Kinesiska1 John 5:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 5
2Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn. 3Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga. 4Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.…
Korshänvisningar
Matteus 11:30
Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.»

Matteus 23:4
De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.

Johannes 14:15
Älsken I mig, så hållen I mina bud,

Johannes 14:21
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»

Johannes 14:23
Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

1 Johannesbrevet 2:3
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

2 Johannesbrevet 1:6
Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.

1 Johannesbrevet 5:2
Överst på sidan
Överst på sidan