1 Korinthierbrevet 2:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd.

Dansk (1917 / 1931)
Og jeg, Brødre! da jeg kom til eder, kom jeg ikke og forkyndte eder Gud Vidnesbyrd med Stormægtighed i Tale eller i Visdom;

Norsk (1930)
Og jeg, da jeg kom til eder, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte eder Guds vidnesbyrd;

King James Bible
And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

English Revised Version
And I, brethren, when I came unto you, came not with excellency of speech or of wisdom, proclaiming to you the mystery of God.
Treasury i Bibeln Kunskap

when.

Apostagärningarna 18:1-4
Därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint.…

with.

1 Korinthierbrevet 2:4,13
Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;…

1 Korinthierbrevet 1:17
Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.

2 Mosebok 4:10
Då sade Mose till HERREN: »Ack I Herre, jag är ingen talför man; jag har icke varit det förut, och jag är det icke heller nu, sedan du har talat till din tjänare, ty jag har ett trögt målföre och en trög tunga.

Jeremia 1:6,7
Men jag svarade: »Ack Herre HERRE! Se, jag förstår icke att tala, ty jag är för ung.…

Romabrevet 16:18
Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

2 Korinthierbrevet 10:10
Ty man säger ju: »Hans brev äro väl myndiga och stränga, men när han kommer själv, uppträder han utan kraft, och på hans ord aktar ingen.»

2 Korinthierbrevet 11:6
Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.

the testimony.

1 Korinthierbrevet 1:6
Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder,

Jesaja 8:20
»Nej, hållen eder till lagen, till vittnesbördet!» Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.

Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

Apostagärningarna 22:18
och såg honom och hörde honom säga till mig: 'Skynda dig med hast bort ifrån Jerusalem; ty de skola icke här taga emot ditt vittnesbörd om mig.'

2 Thessalonikerbr. 1:10
när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven I trott. Så skall ske på den dagen.

1 Timotheosbrevet 1:11
detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

1 Johannesbrevet 4:14
Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare.

1 Johannesbrevet 5:11-13
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.…

Uppenbarelseboken 1:2,9
som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett.…

Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

Länkar
1 Korinthierbrevet 2:1 Inter1 Korinthierbrevet 2:1 Flerspråkig1 Corintios 2:1 Spanska1 Corinthiens 2:1 Franska1 Korinther 2:1 Tyska1 Korinthierbrevet 2:1 Kinesiska1 Corinthians 2:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 2
1När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd. 2Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst.…
Korshänvisningar
Romabrevet 16:25
Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

1 Korinthierbrevet 1:17
Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.

1 Korinthierbrevet 2:4
Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;

1 Korinthierbrevet 2:7
Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet,

1 Korinthierbrevet 2:13
Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor.

1 Korinthierbrevet 1:31
Överst på sidan
Överst på sidan