2 Mosebok 25
Svenska (1917)
1Och HERREN talade till Mose och sade: 2Säg till Israels barn att de upptaga en gärd åt mig; av var och en som har ett därtill villigt hjärta skolen I upptaga denna gärd åt mig. 3Och detta är vad I skolen upptaga av dem såsom gärd: guld, silver och koppar 4mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår, 5rödfärgade vädurskinn, tahasskinn, akacieträ, 6olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 7äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden. 8Och de skola göra åt mig en helgedom, för att jag må bo mitt ibland dem. 9Tabernaklet och alla dess tillbehör skolen I göra alldeles efter de mönsterbilder som jag visar dig.

10De skola göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall du överdraga den; och du skall på den göra en rand av guld runt omkring. 12Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och sätta dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan. 13Och du skall göra stänger av akacieträ och överdraga dem med guld. 14Och stängerna skall du skjuta in i ringarna, på sidorna av arken, så att man med dem kan bära arken. 15Stängerna skola sitta kvar i ringarna på arken; de få icke dragas ut ur dem. 16Och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig.

17Och du skall göra en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred. 18Och du skall göra två keruber av guld; i drivet arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. 19Du skall göra en kerub till att sätta vid ena ändan, och en kerub till att sätta vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen skolen I göra keruberna vid dess båda ändar. 20Och keruberna skola breda ut sina vingar och hålla dem uppåt, så att de övertäcka nådastolen med sina vingar, under det att de hava sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen skola keruberna vända sina ansikten. 21Och du skall sätta nådastolen ovanpå arken, och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig. 22Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn.

23Du skall ock göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. 24Och du skall överdraga det med rent guld; och du skall göra en rand av guld därpå runt omkring 25Och runt omkring det skall du göra en list av en hands bredd, och runt omkring listen skall du göra en rand av guld. 26Och du skall till bordet göra fyra ringar av guld och sätta ringarna i de fyra hörnen vid de fyra fötterna. 27Invid listen skola ringarna sitta, för att stänger må skjutas in i dem, så att man kan bära bordet. 28Och du skall göra stängerna av akacieträ och överdraga dem med guld, och med dem skall bordet bäras. 29Du skall ock göra därtill fat och skålar, kannor och bägare, med vilka man skall utgjuta drickoffer; av rent guld skall du göra dem. 30Och du skall beständigt hava skådebröd liggande på bordet inför mitt ansikte.

31Du skall ock göra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete skall ljusstaken göras, med sin fotställning och sitt mittelrör; kalkarna därpå, kulor och blommor skola vara i ett stycke med den. 32Och sex armar skola utgå från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan. 33På den ena armen skola vara tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma så skall det vara på de sex arma som utgå från ljusstaken. 34Men på själva ljusstaken skola vara fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och blommor. 35En kula skall sättas under del första armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det tredje armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den: alltså under de sex armar som utgå från ljusstaken. 36Deras kulor och armar skola vara: i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld. 37Och du skall till den göra sju lampor, och lamporna skall man sätta upp så, att den kastar sitt sken över platsen därframför. 38Och lamptänger och brickor till den skall du göra av rent guld. 39Av en talent rent guld skall man göra den med alla dessa tillbehör. 40Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som hava blivit dig visade på berget.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Exodus 24
Top of Page
Top of Page