Romabrevet 1:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor gav Gud dem hen i deres Hjerters Begæringer til Urenhed, til at vanære deres Legemer indbyrdes,

Norsk (1930)
Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,

King James Bible
Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:

English Revised Version
Wherefore God gave them up in the lusts of their hearts unto uncleanness, that their bodies should be dishonoured among themselves:
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Psaltaren 81:11,12
Men mitt folk ville ej höra min röst, och Israel var mig icke till viljes.…

Hosea 4:17,18
Nej, Efraim står i förbund med avgudar; må han då fara!…

Matteus 15:14
Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.»

Apostagärningarna 7:42
Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara, såsom det är skrivet i Profeternas bok: 'Framburen I väl åt mig slaktoffer och spisoffer under de fyrtio åren i öknen, I av Israels hus?

Apostagärningarna 14:16
Han har under framfarna släktens tider tillstatt alla hedningar att gå sina egna vägar.

Apostagärningarna 17:29,30
Äro vi nu av Guds släkt, så böra vi icke mena att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat genom mänsklig konst och uppfinning.…

Efesierbrevet 4:18
hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

2 Thessalonikerbr. 2:10-12
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.…

through the lusts.

Romabrevet 6:12
Låten därför icke synden hava väldet i edra dödliga kroppar, så att I lyden deras begärelser.

to dishonour.

1 Korinthierbrevet 6:13,18
Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;…

1 Thessalonikerbr. 4:4
och att var och en av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och ära,

2 Timotheosbrevet 2:20-22
Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och silver, utan ock av trä och lera; och somliga äro till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt.…

between.

Romabrevet 1:27
sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

3 Mosebok 18:22
Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.

Länkar
Romabrevet 1:24 InterRomabrevet 1:24 FlerspråkigRomanos 1:24 SpanskaRomains 1:24 FranskaRoemer 1:24 TyskaRomabrevet 1:24 KinesiskaRomans 1:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
23och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur. 24Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. 25De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.…
Korshänvisningar
Psaltaren 81:12
Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet, det fingo vandra efter sina egna rådslag.

Romabrevet 1:26
Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

Romabrevet 1:28
Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Efesierbrevet 2:3
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Efesierbrevet 4:19
Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.

1 Thessalonikerbr. 4:4
och att var och en av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och ära,

Romabrevet 1:23
Överst på sidan
Överst på sidan