Uppenbarelseboken 20:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och »den älskade staden»; men eld faller ned från himmelen och förtär dem.

Dansk (1917 / 1931)
Og de droge frem over Jordens Flade og omringede de helliges Lejr og den elskede Stad. Og Ild faldt ned fra Himmelen fra Gud og fortærede dem.

Norsk (1930)
Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.

King James Bible
And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.

English Revised Version
And they went up over the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down out of heaven, and devoured them.
Treasury i Bibeln Kunskap

went.

Jesaja 8:7,8
se, därför skall HERREN låta komma över dem flodens vatten, de väldiga och stora, nämligen konungen i Assyrien med all hans härlighet. Och den skall stiga över alla sina bräddar och gå över alla sina stränder.…

Hesekiel 38:9,16
Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder och vara såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror och med många folk som följa dig.…

Habackuk 1:6
Ty se, jag skall uppväcka kaldéerna det bistra och oförvägna folket, som drager ut så vitt som jorden når och inkräktar boningar som icke äro deras.

and compassed.

2 Kungaboken 6:15
När nu gudsmannens tjänare bittida om morgonen stod upp och gick ut, fick han se att en här hade lägrat sig runt omkring staden med hästar och vagnar. Då sade tjänaren till honom: »Ack, min herre, huru skola vi nu göra?»

Mika 2:13
En vägbrytare drager ut framför dem; de bryta sig igenom och tåga fram, genom porten vandra de ut. Deras konung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem.

Matteus 16:16-18
Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.»…

Lukas 19:43
Ty den tid skall komma över dig, då dina fiender skola omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor.

Lukas 21:20
Men när I fån se Jerusalem omringas av krigshärar, då skolen I veta att dess ödeläggelse är nära.

the camp.

Psaltaren 48:1-3
En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.…

Psaltaren 74:2-4
Tänk på din menighet, som du i fordom tid förvärvade, som du förlossade, till att bliva din arvedels stam; tänk på Sions berg, där du har din boning.…

Psaltaren 125:1,2
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.…

Hebreerbrevet 13:13
Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.

and fire.

Uppenbarelseboken 11:5
Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall han bliva dödad på det sättet.

Uppenbarelseboken 13:13
Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.

1 Mosebok 19:24
lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra;

2 Mosebok 9:23,24
Då räckte Mose sin stav upp mot himmelen, och HERREN lät det dundra och hagla, och eld for ned mot jorden, så lät HERREN hagel komma över Egyptens land.…

3 Mosebok 10:2,3
Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föllo döda ned inför HERRENS ansikte.…

4 Mosebok 11:1
Men folket knorrade, och detta misshagade HERREN. Ty när HERREN hörde det, upptändes hans vrede, och HERRENS eld begynte brinna ibland dem och förtärde de som voro ytterst i lägret.

4 Mosebok 16:35
Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse.

2 Kungaboken 1:10-15
Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: »Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.» Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio.…

Psaltaren 97:3
Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.

Psaltaren 106:18
Och eld begynte brinna i deras hop, en låga brände upp de ogudaktiga.

Jesaja 30:33
Ty en Tofetplats är längesedan tillredd, ja ock för konungen är den gjord redo, och djup och vid är den; dess rund är fylld av eld och av ved i myckenhet, och lik en svavelström skall HERRENS Ande sätta den i brand.

Jesaja 37:36
Och HERRENS ängel gick ut och slog i assyriernas läger ett hundra åttiofem tusen man; och när man bittida följande morgon kom ut, fick man se döda kroppar ligga där överallt.

Hesekiel 38:22
Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom.

Hesekiel 39:6
Och jag skall sända eld över Magog och över dem som bo trygga i havsländerna; och de skola förnimma att jag är HERREN.

Lukas 9:54
När de båda lärjungarna Jakob i och Johannes förnummo detta, sade de: »Herre, vill du att vi skola bedja att eld kommer ned från himmelen och förtär dem?»

Lukas 17:29
men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,

2 Thessalonikerbr. 1:8
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.

Länkar
Uppenbarelseboken 20:9 InterUppenbarelseboken 20:9 FlerspråkigApocalipsis 20:9 SpanskaApocalypse 20:9 FranskaOffenbarung 20:9 TyskaUppenbarelseboken 20:9 KinesiskaRevelation 20:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Uppenbarelseboken 20
8Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet. 9Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och »den älskade staden»; men eld faller ned från himmelen och förtär dem. 10 
Korshänvisningar
5 Mosebok 23:14
Ty HERREN, din Gud, vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig och giva dina fiender i ditt våld; därför skall ditt läger vara heligt, så att han icke hos dig ser något som väcker hans leda och fördenskull vänder sig bort ifrån dig.

Psaltaren 87:2
HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.

Hesekiel 38:9
Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder och vara såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror och med många folk som följa dig.

Hesekiel 38:16
Du skall draga upp mot mitt folk Israel och komma såsom ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall detta ske; jag skall då låta dig komma över mitt land, för att folken skola lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.

Hesekiel 38:22
Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom.

Hesekiel 39:6
Och jag skall sända eld över Magog och över dem som bo trygga i havsländerna; och de skola förnimma att jag är HERREN.

Uppenbarelseboken 13:13
Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.

Uppenbarelseboken 20:8
Överst på sidan
Överst på sidan